Søk

close search
Justervesenet - logo
Justervesenets klokke (JV-UTC):

Sekund er SI-enheten for tidSekund er SI-enheten for tid. Symbolet for Sekund er s.

Vi måler tid i perioder av strålingsfrekvensen til Cesium-133-atomet. Og det er temmelig mange perioder: Sekundet er definert som varigheten av 9 192 631 770 perioder av strålingen som svarer til overgangen mellom de to hyperfine nivåene av grunntilstanden til Cesium 133-atomet.

Sekundet vil fortsatt være knyttet til Cesium-atomet, inntil man finner andre metoder for å måle tid enda mer nøyaktig.

Visste du at…

… Justervesenets atom-ur er med og bestemmer verdens tid (UTC)? Sammen med ca. 400 andre atom-ur rundt i verden regnes det et gjennomsnitt som blir gjeldende UTC. Verdens tid er dermed ikke bestemt av én kjempenøyaktig klokke.

… atom-urene er mer nøyaktige enn jordrotasjonen? Derfor må man av og til justere med skuddsekunder. Sist vi la til et skuddsekund var i overgangen mellom 2016 og 2017.

Sist endret 25. august 2020