Søk

close search
Justervesenet - logo
Justervesenets klokke (JV-UTC):
Optikk sier noe om egenskapene til lyset og hvordan det oppfører seg i møte med materie.
Justervesenet måler lys!

Optikk sier noe om egenskapene til lyset og hvordan det oppfører seg i møte med materie. Det å kunne måle lyset er blitt mer essensielt enn noen gang. For mens det 20. århundre var elektronikkens århundre, sier ledende europeiske eksperter at det 21. århundret blir fotonikkens, eller lysteknologiens, århundre.

Lysteknologi hjelper oss med å få hurtige svar. F eks brukes lysteknologi i medisinsk måleutstyr og kan gi prøvesvaret ditt hos legen eller på sykehuset umiddelbart. Derfor er det også viktig at produsenter og brukerne av disse måleinstrumentene kan stole på at måleresultatene er riktige slik at beslutningene basert på måleresultatene er gode. Det kan Justervesenet hjelpe til med.

Kalibrering og optiske måletjenester

Typiske kalibreringsoppdrag vi utfører er på optiske effektmålere, detektorer, referanseinstrumenter for blodoksygenmålere, spektrometre til kalibrering av blodprøveinstrumentering og optiske filtre som bl a brukes til målinger av avgass på biler. Vi utvider tjenestetilbudet vårt, og vil svært gjerne høre om måle- eller kalibreringsbehov slik at vi kan tilpasse våre tjenester.

Vi kalibrerer blant annet:
  • Optiske effektmålere
  • Spektral respons (280 – 2500 nm)
  • Karakterisering av optiske filtre
  • Uniformitet av detektorer
Typiske kalibreringsoppdrag Justervesenet utfører er på optiske effektmålere, detektorer, referanseinstrumenter for blodoksygenmålere, spektrometre til kalibrering av blodprøveinstrumentering og optiske filtre som bl a brukes til målinger av avgass på biler.
Samarbeid mellom kunde og Justervesenets laboratorium

Vi gir råd og konsultasjoner for å optimalisere spesifikke målesystem. Ofte foregår det slik at en aktør besøker oss og samarbeider med oss for å få til kalibreringen av instrumentet.

Tillit til måleresultater

Justervesenet sørger for sporbarhet til SI-systemet, og gjennom det sørger vi for at kundene kan ha tillit til sine måleresultater.

Sporbarhetskart optikk:

Kontaktperson: Jarle Gran – jag@justervesenet.no

Sist endret 7. oktober 2019