Søk

close search
Justervesenet - logo
Din tid er etterforan Justervesenets klokke (JV-UTC)

Aktuelle høringer

For tiden ingen høringer ute.

 

Avsluttede høringer

Høring av endringer i taksameterforskriften, elmålerforskriften og gjennomstrømningsmålerforskriften

  • Forskrift 21. desember 2007 nr. 1738 om krav til til målesystem for kontinuerlig og dynamisk måling av andre væsker enn vann (gjennomstrømningsmålerforskriften)
  • Forskrift 28. desember 2007 nr. 1753 om krav til elektrisitetsmålere (elmålerforskriften)
  • Forskrift 1. oktober 2009 nr. 1226 om krav til taksametre (taksameterforskriften)

Høringsbrev
Høringsnotat
Høringsliste
Forskriftsutkast, taksameterforskriften
Forskriftsutkast, elmålerforskriften
Forskriftsutkast, gjennomstrømningsmålerforskriften

 

Høring om endring i diverse instrumentspesifikke forskrifter  

Høringsbrev
Høringsnotat
Endringsforskrift
Høringsliste

Regelrådets uttalelse

 

Høring om endring i taksameterforskriften

Høringsbrev_taksameterforskrift
Høringsnotat_taksameterforskrift
Endringsforskrift_taksameterforskrift
Høringsliste_taksameterforskrift

Regelrådets uttalelse

 

Høring om endring i forskrift om krav til elektrisitetsmålere

Forskrift om krav til elektrisitetsmålere

Høringsbrev
Høringsnotat
Høringsliste

Regelrådets uttalelse


Forskrift om krav til internkontroll for måleredskap og målinger.

Se høringsdokumentene:
høringsbrev_internkontroll
høringsnotat_internkontroll
høringsliste_internkontroll


Om den nye modellen for avgifts- og gebyrfinansiering av Justervesenets tilsynsvirksomhet

Avgifts- og gebyrfinansiering

Kontaktpersoner: Eli Mogstad Ranger og Silje E. Bertheussen

Sist endret 14. februar 2019
MENY