Søk

close search
Justervesenet - logo
Din tid er etterforan Justervesenets klokke (JV-UTC)

Aktuelle høringer

Høring – Forskrift om måleenheter og måling

Forskrift om målenheter og måling er foreslått endret av Justervesenet, og Nærings- og fiskeridepartementet har nå sendt dette ut på høring.

Endringene skyldes hovedsakelig endringene av SI-enhetene som ble gjort i fjor. Det er også foreslått å gi Justervesenet mulighet til å kreve at selgere av måleredskaper rapporterer ved salg. Videre er det gjort noen mindre endringer og rettelser.

Dokumentene og mulighet til å sende inn høringssvar finner du på Nærings- og fiskeridepartementets nettside

Høringsfristen er 15. februar.

 

Høring – Forskrift om endring i instrumentspesifikke forskrifter

Justervesenet sender med dette forskrift om endringer i følgende forskrifter på høring:

 • Forskrift 21. desember 2007 nr. 1735 om krav til ikke-automatiske vekter
 • Forskrift 21. desember 2007 nr. 1736 om krav til transportbåndvekter
 • Forskrift 21. desember 2007 nr. 1737 om krav til automatiske diskontinuerlige summeringsvekter
 • Forskrift 21. desember 2007 nr. 1742 om krav til instrumenter for automatisk veiing av enkeltmengder (catchvekter)
 • Forskrift 21. desember 2007 nr. 1747 om krav til automatiske gravimetriske fyllemaskiner
 • Forskrift 21. desember 2007 nr. 1741 om krav til automatiske jernbanevekter
 • Forskrift 21. desember 2007 nr. 1738 om krav til målesystem for kontinuerlig og dynamisk måling av andre væsker enn vann
 • Forskrift 21. desember 2007 nr. 1746 om krav til instrumenter til flerdimensjonale målinger
 • Forskrift 21. desember 2007 nr. 1740 om krav til lengdemålingsinstrumenter
 • Forskrift 21. desember 2007 nr. 1739 om krav til materielle lengdemål

Høringsbrev

Høringsnotat l

Endringsforskrift

Høringsliste

 

Avsluttede høringer

Høring av endringer i taksameterforskriften, elmålerforskriften og gjennomstrømningsmålerforskriften

 • Forskrift 21. desember 2007 nr. 1738 om krav til til målesystem for kontinuerlig og dynamisk måling av andre væsker enn vann (gjennomstrømningsmålerforskriften)
 • Forskrift 28. desember 2007 nr. 1753 om krav til elektrisitetsmålere (elmålerforskriften)
 • Forskrift 1. oktober 2009 nr. 1226 om krav til taksametre (taksameterforskriften)

Høringsbrev
Høringsnotat
Høringsliste
Forskriftsutkast, taksameterforskriften
Forskriftsutkast, elmålerforskriften
Forskriftsutkast, gjennomstrømningsmålerforskriften

 

Høring om endring i diverse instrumentspesifikke forskrifter  

Høringsbrev
Høringsnotat
Endringsforskrift
Høringsliste

Regelrådets uttalelse

 

Høring om endring i taksameterforskriften

Høringsbrev_taksameterforskrift
Høringsnotat_taksameterforskrift
Endringsforskrift_taksameterforskrift
Høringsliste_taksameterforskrift

Regelrådets uttalelse

 

Høring om endring i forskrift om krav til elektrisitetsmålere

Forskrift om krav til elektrisitetsmålere

Høringsbrev
Høringsnotat
Høringsliste

Regelrådets uttalelse


Forskrift om krav til internkontroll for måleredskap og målinger.

Se høringsdokumentene:
høringsbrev_internkontroll
høringsnotat_internkontroll
høringsliste_internkontroll


Om den nye modellen for avgifts- og gebyrfinansiering av Justervesenets tilsynsvirksomhet

Avgifts- og gebyrfinansiering

Kontaktpersoner: Eli Mogstad Ranger og Silje E. Bertheussen

Sist endret 20. desember 2019
MENY