Søk

close search
Justervesenet - logo
Justervesenets klokke (JV-UTC):

Varer av edelt metall skal påføres finhetsstempel som viser andelen av edelt metall i tusendeler. Et ansvarsmerke identifiserer den som er ansvarlig for at varens finhet er i samsvar med finhetsmerket som er stemplet på varen. Ansvarsmerket skal derfor være registrert.


Del av kjedesmykke, hvor finhets- og ansvarsmerke er påført. Smykke og foto: Arne Nordlie AS.

Hvor registreres ansvarsmerket?

Det følger av edelmetallovens § 4 og 5 at «varer som markedsføres eller omsettes som varer av edelt metall» skal påføres finhetsstempel og ansvarsmerke. Lovens § 5 pålegger i tillegg at ansvarsmerket skal være registrert hos Patentstyret.

For registrering av ansvarsmerke, ta kontakt med Patentstyret

Hvis varen er importert fra en EØS-stat og merket i samsvar med lovgivningen der, trenger ikke ansvarsmerket å være registrert hos Patentstyret. I stedet skal varens ansvarsmerke meldes til Justervesenet før varen blir markedsført, med en kopi av registreringsdokumentet fra den aktuelle EØS-staten.

Justervesenet erfarer at det vanligste avviket er manglende eller uregistrert ansvarsmerke. Dette utgjør i gjennomsnitt over 85 % av alle varer med avvik.

Noen tips for å unngå avvik pga manglende og uregistrert ansvarsmerke

  • Sjekk at varer av edelmetall du omsetter har finhets- og ansvarsmerke.
  • Be leverandøren/produsenten om dokumentasjon som viser at ansvarsmerket er registrert. Hvis ansvarsmerket er registrert i Norge, finnes registreringsdokumentasjon på Patentstyrets nettside.
  • Registrering av ansvarsmerke skal ikke være opphørt når varen selges. Orienter deg om Patentstyrets regler om registreringens gyldighet.
  • Hvis ansvarsmerket er registrert i en EØS-stat, be leverandøren/produsenten å skaffe registreringsdokumentet fra den aktuelle EØS-staten. Varen som ble stemplet med ansvarsmerke registrert i en EØS-stat skal i tillegg være merket med lovgivningen der. Orienter deg derfor om kravene til varer av edelt metall i EØS-landet der merket er registrert, eventuelt kontakt Justervesenet.
  • Leverandøren/produsenten skal ha sendt en kopi av registreringsdokumentet til Justervesenet før varene med det aktuelle ansvarsmerket markedsføres i Norge.
    • OBS! Sveits er ikke et EØS-land. Sveitsiske ansvarsmerker skal være registrert enten hos Patentstyret, eller hos den ansvarlige institusjonen for registrering av ansvarsmerke i et EØS-land. Husk å sende registreringsdokumentasjon til Justervesenet før varene markedsføres i Norge.
  • Oppbevar en kopi av registreringsdokumentene på utsalgsstedet for å kunne vise fram ved et eventuelt tilsyn.

 

Sist endret 17. april 2020