Søk

close search
Justervesenet - logo
Justervesenets klokke (JV-UTC):

Når det er tillit til målingene som gjøres på din bensinstasjon, stoler kundene på at de får den mengden drivstoff de betaler for. I tillegg er det en økonomisk trygghet for deg som næringsdrivende at du kan stole på målingene som ligger til grunn for det økonomiske oppgjøret.

Hva kan du selv gjøre for å unngå feil i målinger?

Drivstoffpumper er generelt sett stabile og leverer nøyaktige måleresultater. Det er allikevel viktig at du er oppmerksom på at det kan oppstå feil som påvirker måleresultatet. Husk at det er ditt ansvar som eier/ansvarlig for drivstoffpumpene å se til at de til enhver tid er i orden. Det er derfor lurt å se etter bl.a. følgende:

  • Ødelagte fyllepistoler
  • Lekkasjer fra pumper
  • Slitasje på bevegelige deler (reimer o.l.) inni pumpene

Dersom du ser slike eller andre feil, eller du mottar kundeklager som gir grunn til å tro at noe er feil, er det ditt ansvar å stenge de aktuelle pumpene og sørge for at servicefirma reparerer feilen før pumpene tas i bruk igjen.

Justervesenets tilsyn
Det er viktig både for Justervesenet og dere på bensinstasjonen at tilsynet kan gjennomføres raskt og effektivt. Under tilsynet gjør vi ofte målinger for å sjekke nøyaktigheten til pumpene, men det kan også være at vi kun sjekker plomber, foretar en visuell inspeksjon eller sjekker at pumpene har en gyldig dokumentasjon (gyldig samsvarsvurdering).

For at tilsynet skal gå raskest mulig for både bensinstasjon og Justervesenets kontrollør, har vi følgende oppfordring:

 1. Prioriter Justervesenets kontrollør. Ikke la kontrolløren vente i kø eller lignende og assistere ved behov.
 2. Sørg for at nøkler til følgende er tilgjengelige og tydelig merket:
  • Påfyllingskasse
  • Pumpedeksel for alle pumper (ofte ulike nøkler)
  • Pumpehus (der volumanvisningen er)

3. Sørg for at eventuelle testkort er tilgjengelig og er gyldige (sjekk gyldighetsdato)

4. Sørg for at følgende dokumentasjon på målesystemene er tilgjengelig:

 • Samsvarserklæring
 • Typeprøvingssertifikat
 • Manual/bruksanvisning
 • Evt. annen nødvendig dokumentasjon

Justervesenet utfører tilsyn med hjemmel i Lov om målenheter, måling og normaltid § 20.

Har du noen måletekniske spørsmål, eller vil vite mer om Justervesenets tilsyn, ta kontakt med vår fagansvarlige kontrollør for drivstoffpumper Julyana Hildonen på telefon 938 30 088 eller e-post jhi@justervesenet.no.

Sist endret 22. februar 2019