Søk

close search
Justervesenet - logo
Din tid er etterforan Justervesenets tid (JV-UTC)

Justervesenet ligger i Kjellermiljøet, et levende kompetansemiljø i sterk utvikling.

Les historier fra forskningsmiljøet på Kjeller

Forskningssentrene
Forsvarets forskningsinstitutt (FFI),
Institutt for energiteknikk (IFE),
Norsk institutt for luftforskning (NILU), og
Norsar.

Undervisningsinstitusjonene
Universitetsstudiene på Kjeller (UniK),
Høgskolen i Oslo og Akershus,
samarbeidsorganisasjonen Kunnskapsbyen i Lillestrøm
og forskningsparken Campus Kjeller ligger her.

Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO/LHK) har et tungt teknisk miljø for vedlikehold av forsvarets fly og helikoptre, instrumentkalibrering mm.

Et antall teknologibedrifter er også lokalisert i Kjeller Teknologipark eller nær.

Sist endret 12. juni 2017
Facebook
Google+
https://www.justervesenet.no/aktuelt/kjellermiljoet">
Twitter
LinkedIn
MENY