Søk

close search
Justervesenet - logo
Justervesenets klokke (JV-UTC):

Justervesenet ligger i Kjellermiljøet, et levende kompetansemiljø i sterk utvikling.

Les historier fra forskningsmiljøet på Kjeller

Forskningssentrene
Forsvarets forskningsinstitutt (FFI),
Institutt for energiteknikk (IFE),
Norsk institutt for luftforskning (NILU), og
Norsar.

Undervisningsinstitusjonene
UiO – institutt for teknologistudier
OsloMet,
samarbeidsorganisasjonen Kunnskapsbyen i Lillestrøm
og forskningsparken Campus Kjeller ligger her.

Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO/LHK) har et tungt teknisk miljø for vedlikehold av forsvarets fly og helikoptre, instrumentkalibrering mm.

Et antall teknologibedrifter er også lokalisert i Kjeller Teknologipark eller nær.

Sist endret 28. juni 2021