Søk

close search
Justervesenet - logo
Din tid er etterforan Justervesenets klokke (JV-UTC)

Denne listen viser en oversikt over prosjekter som er avsluttet. 

IMPRESS

The EMRP project IMPRESS – Innovative Metrology for Pollution Regulation of Emissions from Stacks and area Sources – will address metrology needs in stack emissions monitoring, annual mass emission reporting and area source emission quantification.

Read more about the project here

Justervesenet (JV) has prepared this document within the scope of the EMRP-Project “Metrology to underpin future regulation of industrial emissions” (ENV60-IMPRESS), and in co-operation with National Physical Laboratory (NPL), Czech Metrology Institute (CMI) and (TU Delft):

A framework for determining uncertainty sources and the propagation of uncertainty contributions in reported annualized mass emission.

DIG-AC – A digital traceability chain for AC voltage and current

Videreutvikling av metoder for måling av elektrisk vekselspenning og strøm.
Mer informasjon om DIG-AC-prosjektet finner du her  Kontakt: hma@justervesenet.no

LNG III – Metrological support for LNG and LBG as transport fuel

Det overordnede målet med dette prosjektet er å vurdere og utvikle effektive måleteknikker samt å ferdiggjøre et kalibreringsanlegg for flytende Natur- og Biogass i stor skala. Mer informasjon om LNG3-prosjektet finner du her
Kontakt: kih@justervesenet.no

ADVENT – Metrology for advanced energy-saving technology in next-generation electronics applications

Prosjektet utvikler måleteknikk for energisparing i framtidig elektronikk.
Mer informasjon om ADVENT-prosjektet finner du her  Kontakt: hma@justervesenet.no

EMPRESS 2 – Enhancing process efficiency through improved temperature measurement 2

Prosjektet omhandler mange aspekter ved industriell temperaturmåling. Det er en fortsettelse av EMPRESS, men undersøker andre målemetoder for temperatur i industriprosesser. Justervesenet er involvert i en aktivitet for å sikre sporbarhet og robusthet for fiberoptiske temperaturfølere basert på safir, der Justervesenets oppgaver er å analysere og utnytte Planck-stråling fra fiberen. Elkem Solar i Kristiansand deltar også sammen med Justervesenet.
Mer informasjon om EMPRESS2-prosjektet finner du her
Prosjektside: Kontakt: aao@justervesenet.no

MetroHyVe – Metrology for hydrogen vehicles

Prosjektet omhandler måling av hydrogen som drivstoff i kjøretøy. IFE og SINTEF deltar i tillegg til Justervesenet.
Mer informasjon om MetroHyVe-prosjektet finner du her  Kontakt: hak@justervesenet.no

TracePQM – Traceability routes for electrical power quality measurements

Prosjektet utvikler et åpent system for måling av elektrisk effekt og strømkvalitet.
Mer informasjon om TracePQM-prosjektet finner du her  Kontakt: hma@justervesenet.no

QuADC – Waveform metrology based on spectrally pure Josephson voltages

Prosjektet omhandler nye metoder for måling av elektrisk vekselspenning og bølgeformer. Mer informasjon om QuADC-prosjektet finner du her  Kontakt: hma@justervesenet.no

MeterEMI – Electromagnetic Interference on Static Electricity Meters

Undersøker av elektriske energimåleres følsomhet for elektromagnetiske forstyrrelser.
Mer informasjon om MeterEMI-prosjektet finner du her her. Kontakt: hma@justervesenet.no

rhoLiq – Establishing traceability for liquid density measurements

Utvikling av kapasitet for måling av tetthet av væsker.
Mer informasjon om rhoLiq-prosjektet finner du her  Kontakt: ptn@justervesenet.no

NewStar

NewStar er et europeisk forskningsprosjekt innenfor det europeiske måletekniske forskningsprogrammet EMRP som en oppfølging av de lovende resultatene oppnådd i Quantum Candela prosjektet. Les mer om NewStar-prosjektet her

Q-wave

Q-wave er et europeisk forskningsprosjekt innenfor det europeiske måletekniske forskningsprogrammet EMRP. I Q-wave skal Justervesenet jobbe med design av en stabil opto-elektrisk kobling mellom fiberoptikk og fotodioder som skal levere strøm til Josephsonoverganger i flytende Helium (4 K). Les mer om Q-wave-prosjektet her

Quantum Candela

I quantum candela prosjektet (www.quantumcandela.net) viste Justervesenet at primærnormaler basert på silisiumdetektorer potensielt kan gi vesentlig lavere usikkerheter enn det som normalt gis ved bruk av kryogene radiometer som vanligvis er av størrelsesorden 100 ppm. Les mer om Quantum Candela-prosjektet her

Meteomet (Metrology for Meteorology)

Meteomet startet i oktober 2011 og varte til oktober 2014. Prosjektets mål var å forbedre målemetoder og analysemetoder for måling av temperatur, fuktighet og lufthastighet i atmosfæren. Dette for å bidra til bedre kvalitet på historiske og kommende data for blant annet klimaendringer. Justervesenets hovdefokus i prosjektet var å arbeide med analyser av temperaturmåleserier. Les mer om Meteomet-prosjektet her

Shunt i verdensklasse

En svært viktig komponent i strømmåling er en shunt – en målemotstand som brukes til å gi en lesbar spenning. Justervesenet har de siste årene utviklet verdens beste målemotstander for vekselstrøm. Les mer shunt i verdensklasse her

Metrology for LNG2

Prosjektet handler om å forbedre måleteknikken innenfor oppbevaring og overføring av flytende naturgass (LNG). Dette vil føre til redusert måleusikkerhet, mindre finansiell risiko, samt at LNG-handelen blir mer gjennomsiktig. Les mer om Metrolog for LNG2-prosjektet her

Har du noen spørsmål om prosjektene, eller vil ha mer informasjon om andre prosjekter vi har deltatt i? Ta gjerne kontakt!

Kontaktperson: Hans Arne Frøystein

Sist endret 25. januar 2023