Søk

close search
Justervesenet - logo
Justervesenets klokke (JV-UTC):

Dagligvarebutikker og post i butikk som bruker vekter ved økonomiske oppgjør skal betale årsavgift.

Hva innebærer det i praksis?

Årsavgiften fastsettes årlig av Nærings- og fiskeridepartementet, og skal finansiere Justervesenets tilsyn med vekter i dagligvarebutikker og post i butikk.

Årsavgiften skal betales når bruker mottar faktura fra Statens Innkrevingssentral på vegne av Justervesenet.  Årsavgiften betales uavhengig av om bedriften får tilsynbesøk eller ikke det gjeldende året.

Alle er med på å betale for tilsynet i bransjen, mens Justervesenet kun utfører tilsyn hos et utvalg. På denne måten sørger Justervesenet for målrettet tilsyn tilpasset risiko ved feil i målingene, og å ha tilstrekkelig kunnskap om feilsituasjonen i målingene. Dette bidrar til tillit og like konkurransevilkår i bransjen for en kostnad som er langt lavere enn om alle ble ført tilsyn med.

Årsavgift per butikk/post i butikk

Årsavgiften betales per butikk eller post i butikk og er den samme for alle butikker og den samme for alle post i butikk. Årsavgiften for post i butikk er noe lavere enn for butikker. Årsavgiften dekker tilsyn med alle vektene i butikken/post i butikk.

For årets årsavgift se forskrift om målenheter og måling § 6-2 om årsavgifter for tilsyn.

Dersom det ved tilsyn avdekkes brudd på regelverket ilegges et avviksgebyr som skal dekke Justervesenets oppfølging av regelbruddet.

Les mer om bakgrunnen for årsavgift.

Se også vår spørsmål og svar-side.

Fant du ikke det du så etter, eller ønsker ytterligere informasjon om Justervesenets gebyrer, ta kontakt med oss.

Sist endret 7. april 2022