Søk

close search
Justervesenet - logo
Din tid er etterforan Justervesenets tid (JV-UTC)

Nærings- og fiskeridepartementet har innført årsavgift for vekter til bruk i dagligvarer og post i butikk.

Den tradisjonelle tilsynsformen med periodevise kontroller gir ikke den nødvendige fleksibiliteten for å imøtekomme tilsynets formål om effektiv bruk av samfunnets ressurser. Andre tilsynsformer, som stikkprøvekontroller, kontroller basert på risikovurderinger, og informasjonsarbeid er mer effektive og treffsikre.

Erfaring med kontrollene av dagligvarevekter viser at en stor andel vekter ikke tilfredsstiller kravene til nøyaktighet. Utredningen om dagligvarevekter viser at tilsyn med et utvalg, kombinert med informasjonsarbeid, vil være mer effektivt på dette området. En årsavgift gir dermed Justervesenet den nødvendige fleksibiliteten for å utføre et mer målrettet tilsyn.

Ettersom tilsynsaktiviteten framover vil innebære mer veiledning og opplæring, og mindre direkte tilsyn med alle måleredskapene på brukerstedet, er ikke antall vekter per brukersted avgjørende for størrelsen på årsavgiften. Størrelsen på årsavgiften er derfor lik for alle brukere, og NFD setter årsavgiften for 2018 til 1540,- for dagligvarebutikker, og 296,- for alle post i butikk.

Avviksgebyr ved brudd på regelverket
Årsavgiften dekker kostnadene ved Justervesenets planlagte tilsyn av bransjen. Dersom Justervesenet avdekker brudd på regelverket, vil det i tillegg bli gitt et avviksgebyr. Dette er for 2018 satt til 2780,-, og er basert på gjennomsnittlige oppfølgingskostnader for det aktuelle tilsynsområdet.

Hva innebærer årsavgiften i praksis?
Beløpet fastsettes årlig av NFD, og skal finansiere Justervesenets tilsyn. Årsavgiften betales per brukersted uavhengig av om selskapet føres tilsyn med eller ikke det gjeldende året. På denne måten er alle berørte med på å betale kostnadene ved tilsynet, og bidrar til at tilliten til bransjen opprettholdes.

Noen vanlige spørsmål:

Q: Dekker årsavgiften tilsyn av alle vektene i butikken min?
A: Ja, årsavgiften dekker tilsynet av alle vektene.

Q: Følger årsavgiften butikken eller instrumentene?
A: Årsavgiften følger virksomheten.

Q: Vi har ikke drevet fullt år, skal vi likevel betale for hele året?
A: Så lenge virksomheten var i drift per 1. mars, skal det betales årsavgift.

Q: Vi tok over driften etter 1. mars. Skal vi da betale årsavgift?
A: Nei. Da belastes dere først neste år.

Les mer om butikkvekter og tilsyn

Les mer om bakgrunnen for årsavgift her.

Se også vår spørsmål og svar-side.

Fant du ikke det du så etter, eller ønsker du ytterligere informasjon om Justervesenets gebyrer, ta kontakt med oss.

Sist endret 24. januar 2018
Facebook
Google+
https://www.justervesenet.no/regelverk/justervesenets-arsavgift-og-gebyrer/dagligvarer">
Twitter
LinkedIn
MENY