Søk

close search
Justervesenet - logo
Din tid er etterforan Justervesenets klokke (JV-UTC)

Alle som leverer, installerer eller bruker måleredskap det er satt krav til, omfattes av regelverket. For de fleste måleredskaper gjelder kravene bare når måleredskapet brukes i forbindelse med økonomisk oppgjør. For ikke-automatiske vekter gjelder kravene også på andre områder.

Lover

2007.01.26 nr 04: Lov om målenheter, måling og normaltid
2010.09.03 nr 52: Lov om varer av edelt metall mv. [edelmetalloven]

Forskrifter

Generelt:

2007.12.20 nr 1723: (NFD) Forskrift om målenheter og måling


Måleredskaper og målemetoder:

2007.12.21 nr. 1732: (NFD) Forskrift om krav til flasker brukt som målebeholdere (måleflasker)

2007.12.21 nr. 1735: (NFD) Forskrift om krav til ikke-automatiske vekter

2007.12.21 nr. 1736: (NFD) Forskrift om krav til transportbåndvekter

2007-12-21 nr. 1737: (NFD) Forskrift om krav til automatiske diskontinuerlige summeringsvekter (summerende beholdervekter)

2007.12.21 nr. 1738: (NFD) Forskrift om krav til målesystem for kontinuerlig og dynamisk måling av andre væsker enn vann

2007.12.21 nr. 1739: (NFD) Forskrift om krav til materielle lengdemål

2007.12.21 nr. 1740: (NFD) Forskrift om krav til lengdemålingsinstrumenter

2007.12.21 nr. 1741: (NFD) Forskrift om krav til automatiske jernbanevekter

2007.12.21 nr. 1742: (NFD) Forskrift om krav til instrumenter for automatisk veiing av enkeltmengder (catchvekter)

2007.12.21 nr. 1743: (NFD) Forskrift om krav til varmemålere

2007.12.21 nr. 1744: (NFD) Forskrift om krav til avgassmålere

2007.12.21 nr. 1745: (NFD) Forskrift om krav til vannmålere

2007.12.21 nr. 1746: (NFD) Forskrift om krav til instrumenter til flerdimensjonale målinger (flerdimensjonsmålere)

2007.12.21 nr. 1747: (NFD) Forskrift om krav til automatiske gravimetriske fyllemaskiner

2007.12.21 nr. 1748: (NFD) Forskrift om krav til kalibrering av måletanker som brukes til beregning av økonomisk oppgjør

2007.12.28 nr. 1753: (NFD) Forskrift om krav til elektrisitetsmålere

2008.09.18 nr. 1079: (NFD) Forskrift om obligatoriske volumstørrelser for visse alkoholholdige produkter

2009.10.01 nr. 1226: (NFD) Forskrift om krav til taksametre


Internkontroll:

2016.12.20 nr. 1753: (NFD) Forskrift om krav til internkontrollsystem for måleredskaper og målinger


Ferdigpakninger:
2007.12.21 nr 1730: (NFD) Forskrift om krav til nettoinnhold med videre i ferdigpakninger


Edelmetall:
2011.01.10 nr. 12: (NFD) Forskrift om varer av edelt metall mv.

Opphevede forskrifter:
Det finnes en del opphevede forskrifter som fortsatt gjelder i kraft av overgangsbestemmelser. Disse finner du på Opphevet regelverk.

Kontaktpersoner: Eli Mogstad Ranger

Sist endret 8. april 2019
MENY