Din tid er etter foran Justervesenets klokke (JV-UTC)

Søk

close search
Justervesenet - logo

Justervesenet inviterer til gratis webinar om vannmålere

Spørsmålene er mange når det kommer til vannmålere, og særlig er spørsmål fra forbrukere om feilvisning aktuelt. Vi ønsker å gi bedre innsikt i hvorfor, hvordan og i hvilken grad målere i norske husstander viser feil.

Aktuelt for:
Webinaret er nyttig for de som jobber med kommunalteknikk og VVS i kommunene, samt interkommunale vannverk og andre som arbeider opp mot kommunale VA-forskrifter.

På webinaret ser vi på:

  • Hvordan ulike målere fungerer og hvilke feilkilder som finnes.
  • Hvordan kan man teste vannmålere?
  • Formelle krav ved salg av vannmålere.
  • Krav som innkjøpere av vannmålere kan stille til produsenter.
  • Hvilken dokumentasjon skal legges til grunn og hva slags merking det skal være på vannmålerne.
  • Utredning av en forskriftsendring som åpner for sentrale krav under bruk.
  • Hva vil eventuelt fremtidig tilsyn ved Justervesenet, eller tilsyn med internkontrollsystem innebære?

Når:
Vi arrangerer det samme webinaret følgende 2 dager:
13. april 2021, klokken 09:00 – 12:00. (Fullt)
15. april 2021, klokken 09:00 -12:00.

Det er det samme kurset begge dagene. Velg derfor en av de overstående datoer som passer for deg.

Lenke til webinaret blir tilsendt senere
Når kursdato nærmer seg vil du få tilsendt en lenke til webinaret og mer informasjon.

Påmelding:

Beklager, skjemaet er ikke lengre tilgjengelig.

Andre kurs:

Justervesenet holder kurs i statistisk prosesstyring.

Justervesenet holder kurs i statistisk prosesstyring.

Kurs i statistisk prosesstyring (SPS) for ferdigpakkelinjer

Hvordan kan din bedrift spare penger på fornuftig styring av produksjonen? Les mer…

Justervesenet holder kurs i måleusikkerhet.

Justervesenet holder kurs i måleusikkerhet.

Kurs i beregning av måleusikkerhet

Kjenner du kvaliteten på dine målemetoder? Les mer…

Justervesenet holder bedriftsinterne kurs.

Justervesenet holder bedriftsinterne kurs.

Bedriftsinterne kurs

Vi tilpasser kurs for din bedrift, og holder det gjerne i dine lokaler. Les mer…

Det er for tiden ingen kurs. Ta gjerne kontakt dersom du ønsker å få tilsendt informasjon om neste kurs.

HVEM HAR NYTTE AV KURS HOS OSS?
Kort fortalt alle som forholder seg til måleresultater. Eksempler på noen som har hatt utbytte av kurs hos oss er prøvings- og kalibreringslaboratorier, analyselaboratorier, sykehus, bildelprodusenter og annen mekanisk industri, e-verk, meierier, forbrukerforskere, kriminalanalytikere, tekniske bedømmere, deltagere i normarbeid og andre.

Kontaktperson: Henning Kolbjørnsen

Sist endret 12. april 2021