Søk

close search
Justervesenet - logo
Din tid er etterforan Justervesenets klokke (JV-UTC)

Justervesenet inviterer til seminar om vannmåling

Spørsmålene er mange når det kommer til vannmålere, og særlig er spørsmål fra forbrukere om feilvisning aktuelt. Vi ønsker å gi bedre innsikt i hvorfor, hvordan og i hvilken grad målere i norske husstander viser feil. Videre håper vi på erfaringsutvekslinger og at dagen gir godt faglig påfyll.

På seminaret ser vi på:

  • Hvordan ulike målere fungerer og hvilke feilkilder som finnes.
  • Hvordan vannmålere kalibreres.
  • Referansemålere og sporbarhet.
  • Formelle krav ved salg av vannmålere.
  • Krav som innkjøpere av vannmålere kan stille til produsenter.
  • Hvilken dokumentasjon skal legges til grunn og hva slags merking det skal være på vannmålerne.
  • Utredning av en forskriftsendring som åpner for sentrale krav under bruk.
  • Hva vil eventuelt fremtidig tilsyn ved Justervesenet, eller tilsyn med internkontrollsystem innebære?

Det blir også omvisning og demonstrasjon i Justervesenets laboratorium for kalibrering av gjennomstrømningsmålere og flow- og volumreferanser.

Når:

10. september 2019, klokken 10:00 ­– 14:30 (fullt)

11. september 2019, klokken 10:00 ­– 14:30 (fullt)

Det blir servering av enkel lunsj.

Hvor:
Hos Justervesenet i Fetveien 99 på Kjeller i Skedsmo kommune.

Aktuelt for:
De som jobber med kommunalteknikk og VVS i kommunene, samt interkommunale vannverk og andre som arbeider opp mot kommunale VA-forskrifter.

Pris: Gratis

Kontaktpersoner:

Faglige spørsmål: Martin Vandbakk

Påmeldinger og andre praktiske spørsmål: Gunn Kristin Svendsen

 

Kurset er fullt begge dager. Dersom du ønsker å stå på venteliste, ta kontakt med Gunn Kristin Svendsen.

Beklager, skjemaet er ikke lengre tilgjengelig.

 

 

Justervesenet holder kurs i statistisk prosesstyring.

Kurs i statistisk prosesstyring (SPS) for ferdigpakkelinjer

Hvordan kan din bedrift spare penger på fornuftig styring av produksjonen? Les mer…

Justervesenet holder kurs i måleusikkerhet.

Kurs i måleusikkerhet

Kjenner du kvaliteten på dine målemetoder? Les mer…

Justervesenet holder bedriftsinterne kurs.

Bedriftsinterne kurs

Vi tilpasser kurs for din bedrift, og holder det gjerne i dine lokaler. Les mer…

HVEM HAR NYTTE AV KURS HOS OSS?
Kort fortalt alle som forholder seg til måleresultater. Eksempler på noen som har hatt utbytte av kurs hos oss er prøvings- og kalibreringslaboratorier, analyselaboratorier, sykehus, bildelprodusenter og annen mekanisk industri, e-verk, meierier, forbrukerforskere, kriminalanalytikere, tekniske bedømmere, deltagere i normarbeid og andre.

 

Kontaktperson: Henning Kolbjørnsen

Sist endret 26. august 2019
MENY