Søk

close search
Justervesenet - logo
Justervesenets klokke (JV-UTC):

Innenfor målinger på mange fagområder omdannes målesignaler til elektriske signaler. Å kunne lese av dette nøyaktig gir derfor nyttige bidrag til å forstå målinger og til utvikling av ny teknologi.

Justervesenet kan måle elektrisk spenning ekstremt nøyaktig, med sporbarhet til SI-systemet. I laboratoriene våre realiserer vi blant annet enheten for elektrisk motstand, Ohm, ved hjelp av kvantisert Hall-effekt og enheten for elektrisk likespenning, Volt, ved hjelp av kvantefenomenet Josephson-effekten.

Nasjonalt laboratorium tilbyr måletekniske tjenester og kalibrering innenfor områdene resistans, like- og vekselspenning, like- og vekselstrøm, effekt og energi. I tillegg arbeider vi med flere forskningsprosjekter.

Justervesenet leder prosjektet QuantumPower som utvikler direkte sporbarhet til SI-systemet for effektmålinger via kvantisert vekselspenning.

Gjennom programmet Offentlig PhD, samt prosjektene Q-Wave og QuADC, har vi i samarbeid med europeiske kollegaer utviklet optisk styring av Josephson-overganger ved kryogene temperaturer (4 K). Dette brukes for å generere kvantiserte spenningskurver med frekvenser i området 20 Hz – 100 kHz. Avhandlingen kan lastes ned her.

Tilhørende informasjon:

Shunter i verdensklasse

En svært viktig komponent i strømmåling er en shunt – en målemotstand som brukes til å gi en lesbar spenning. Kravet til en god målemotstand er at spenningen målt over motstanden skal gi et sannferdig øyeblikksbilde av totalstrømmen som skal måles.

Justervesenet har utviklet målemotstander for vekselstrømmåling i verdensklasse, for bruk innen metrologi, og enhetene er solgt til nasjonale laboratorier i flere verdensdeler. Det høye presisjonsnivået er oppnådd gjennom simuleringer og prototypeutvikling hos Justervesenets laboratorier på Kjeller.

Les mer om shuntene her

Se også krav til og kontroll med el-målere

Kontaktperson: Bjørnar Karlsen

Sist endret 3. november 2023