Instrumenter som kalibreres:

ACV-kalibratorer

ACV-kilder

Vanligvis beregnes en til to arbeidsuker til kalibrering av slike normaler. Dette vil variere avhengig av antall punkter instrumentet skal kalibreres i.

Måleområde:

Spenning: 1mVrms – 1000 Vrms , frekvens: 10Hz – 1MHz

Se også relaterte sider

Måleusikkerheter

Frekv. (Hz)\ Spenn. (V) 40 1k 100k 1M
1mV 2000 2000 2400 8000
1 40 30 35 70
10 50 45 50 90
100 60 55 70
1 000 90 85 250

Eksemplene på måleusikkerheter over er i µV/V ved k=2 for kalibrering av en god vekselspenningskalibrator. Måleusikkerhetene vil generelt avhenge av egenskapene til instrumentet som kalibreres og måleområdet.

Metode for kalibrering av AC spenningsnormaler

Kalibreringsobjekter kalibreres direkte med Justervesenets arbeidsnormal(er) for ACV.

Kontaktperson: Bjørnar Karlsen og Hans Arne Frøystein

Sporbarhetskart

Sporbarhetskart AC spenning