Søk

close search
Justervesenet - logo
Justervesenets klokke (JV-UTC):
Instrumenter som kalibreres:

ACV-kalibratorer

ACV-kilder

Vanligvis beregnes en til to arbeidsuker til kalibrering av slike normaler. Dette vil variere avhengig av antall punkter instrumentet skal kalibreres i.

Sporbarhetskart:

sporbarhetskart ac spenning

Måleområde:

Spenning: 1mVrms – 1000 Vrms , frekvens: 10Hz – 1MHz

Måleusikkerheter:

Frekv. (Hz)\ Spenn. (V) 40 1k 100k 1M
1mV 2000 2000 2400 8000
1 40 30 35 70
10 50 45 50 90
100 60 55 70
1 000 90 85 250

Eksemplene på måleusikkerheter over er i µV/V ved k=2 for kalibrering av en god vekselspenningskalibrator. Måleusikkerhetene vil generelt avhenge av egenskapene til instrumentet som kalibreres og måleområdet.

Metode for kalibrering av AC spenningsnormaler:

Kalibreringsobjekter kalibreres direkte med Justervesenets arbeidsnormal(er) for ACV.

Kontaktperson: Bjørnar Karlsen og Hans Arne Frøystein

Sist endret 3. november 2023