Søk

close search
Justervesenet - logo
Justervesenets klokke (JV-UTC):

Dette er en beslutning om:

  • At en type måleinstrument er i overensstemmelse med de lovregulerte kravene basert på de testrapportene og tekniske undersøkelsene som er gjennomført på måleinstrumentet.
  • At måleinstrumentet er egnet til bruk innenfor det regulerte området og at det er forventet å gi pålitelige måleresultater innenfor en lengre tidsperiode.

Det er produsent/leverandørs ansvar å sørge for at det er gjennomført en korrekt samsvarsvurdering, samt bekrefte at alle redskapene er i samsvar med kravene i forskriftene.

Samsvarsvurdering etter EØS
Nasjonal samsvarsvurdering
Begrenset gyldighet

For nærmere spesifikke krav, se de enkelte forskrifter, regelverk eller OIML.

Kontaktpersoner:
Flerdimensjonale målere (for fraktberegning): Hossein Piltan
Væskemålere, vannmålere og varmemålere: Gunn Kristin Svendsen
Vekter og elektrisitetsmålere: Hossein Piltan

Nyttig tilleggsinformasjon
Informasjon om CE-merking
Typegodkjenninger ved Justervesenet

Om du er usikker på hvor du skal henvende deg, nøl ikke med å kontakte vår avdelingsdirektør Hans Arne Frøystein for generell rettledning og hjelp.

 

Sist endret 16. april 2024