Søk

close search
Justervesenet - logo
Din tid er etterforan Justervesenets klokke (JV-UTC)

 

1. oktober 2022 startet forskningsprosjekt om fuktmåling i jord

SoMMet står for Metrology for multi scale monitoring of Soil Moisture.

Vann og jord er livsviktige ressurser som blir påvirket av klimaendringer og ødeleggelser.

Vann på landoverflaten, først og fremst i form av jordfuktighet, er en viktig ressurs som påvirker jordbruk, skogbruk, vær, klima og klimagassutslipp.

Det overordnede målet med dette prosjektet er å utvikle nye metrologiske verktøy og etablere et metrologisk grunnlag for jordfuktighetsmålinger i små og store skalaer, og sikre sporbarhet i de ulike målemetodene for jordfuktighet.

Langsiktig karbonlagring og utslipp i jord er sterkt påvirket av jordfuktighet – bare en sunn og tilstrekkelig fuktig jord kan fungere som karbonvask i strategiene for reduksjon av klimagasser og tilpasning til klimaendringer. Jordsmonn er et tverrgående tema i European Green Deal.

Jordkvalitet og jordfuktighet spiller en nøkkelrolle i den fremtidige EGD-politikken, i Felles landbrukspolitikk, politikk for miljøvern og klimaendringstiltaket.

Forventede ringvirkninger av prosjektet er blant annet:

  • mer pålitelig data
  • bedre og mer sammenlignbar informasjon
  • beslutningsevne basert på mer sporbare målinger
  • for selskaper som opererer innen hydrometeorologiske varsler, vannressursforvaltning, flomkontroll, landbruk og vannkraftverk

Økonomisk virkning vil derfor være både:

  • en økning i pålitelige og tidsriktige vanningsplaner, med direkte fordeler på landbruks- og landbruksproduksjon (for eksempel en økning i avlingene)
  • og reduksjon av vannavfall for vanning og dermed økt vanntilgjengelighet

Forbedringer i sporbarhet og bedre måleutstyr for jordfuktighetsmålinger, med lavere metrologisk pålitelig usikkerhet, vil ha direkte innvirkning på det globale miljøet som tjener et sunt matsystem.

Kontakt: Reidun Anita Bergerud

Prosjektet er finansiert gjennom Europeiske metrologipartnerskapet. For mer info, trykk her.

Sist endret 23. januar 2023