Søk

close search
Justervesenet - logo
Justervesenets klokke (JV-UTC):

Metrology for multi scale monitoring of Soil Moisture

1. oktober 2022 startet forskningsprosjekt om fuktmåling i jord.


Spørreundersøkelsen om jordfuktmåling er nå avsluttet.

Vi fikk inn totalt 65 svar, der mesteparten kom fra interesseområdene landbruk, hydrologi og vannressursforvaltning.

Vi takker for alle gode innspill og undersøkelsen bekreftet at det er utfordrende med presise målinger av jordfuktighet. Dette være seg problemer med instrumentene, egenskapene til jorda, hvordan røtter og vekster påvirker målesignalene og igjen hvordan disse målesignalene kan bearbeides best. Dette viser at det er mye å ta tak i på området jordfuktmålinger, og det er derfor dette prosjektet er så viktig, med utvikling av nye metrologiske verktøy og etablering av et metrologisk grunnlag for jordfuktighetsmålinger i små og store skalaer, og sikre sporbarhet i de ulike målemetodene for jordfuktighet.

English:

The survey is now taken down. There were 65 contributions, mainly from people working within hydrology, agriculture, and water resource management.

The survey confirmed that it is indeed challenging to measure soil moisture. A particular challenge remains to bridge the gap between measurements at different dimensional scales, from point measurements sensors to area-wide satellite-based measurements.

It is encouraging to see that a lot of users do carry out calibration of their instruments, although it is also clear from the survey that calibration is often challenging.


Mer informasjon om prosjektet:

Vann og jord er livsviktige ressurser som blir påvirket av klimaendringer og ødeleggelser.

Vann på landoverflaten, først og fremst i form av jordfuktighet, er en viktig ressurs som påvirker jordbruk, skogbruk, vær, klima og klimagassutslipp.

Det overordnede målet med dette prosjektet er å utvikle nye metrologiske verktøy og etablere et metrologisk grunnlag for jordfuktighetsmålinger i små og store skalaer, og sikre sporbarhet i de ulike målemetodene for jordfuktighet.

Langsiktig karbonlagring og utslipp i jord er sterkt påvirket av jordfuktighet – bare en sunn og tilstrekkelig fuktig jord kan fungere som karbonvask i strategiene for reduksjon av klimagasser og tilpasning til klimaendringer. Jordsmonn er et tverrgående tema i European Green Deal.

Jordkvalitet og jordfuktighet spiller en nøkkelrolle i den fremtidige EGD-politikken, i Felles landbrukspolitikk, politikk for miljøvern og klimaendringstiltaket.

Forventede ringvirkninger av prosjektet er blant annet:

  • mer pålitelig data
  • bedre og mer sammenlignbar informasjon
  • beslutningsevne basert på mer sporbare målinger
  • for selskaper som opererer innen hydrometeorologiske varsler, vannressursforvaltning, flomkontroll, landbruk og vannkraftverk

Økonomisk virkning vil derfor være både:

  • en økning i pålitelige og tidsriktige vanningsplaner, med direkte fordeler på landbruks- og landbruksproduksjon (for eksempel en økning i avlingene)
  • og reduksjon av vannavfall for vanning og dermed økt vanntilgjengelighet

Forbedringer i sporbarhet og bedre måleutstyr for jordfuktighetsmålinger, med lavere metrologisk pålitelig usikkerhet, vil ha direkte innvirkning på det globale miljøet som tjener et sunt matsystem.

Kontakt: Reidun Anita Bergerud

Prosjektet er finansiert gjennom Europeiske metrologipartnerskapet. For mer info, trykk her.

Sist endret 6. juli 2023