Din tid er etter foran Justervesenets klokke (JV-UTC)

Søk

close search
Justervesenet - logo

Alle som leverer, installerer eller bruker måleredskap som grunnlag for økonomisk oppgjør, omfattes av regelverk. Se gjeldende regelverk for oversikt over de lovene og forskriftene som Justervesenet forvalter.

 

Sist endret 1. april 2019