Søk

close search
Justervesenet - logo
Justervesenets klokke (JV-UTC):

Alle som leverer, installerer eller bruker måleredskap det er satt krav til, omfattes av regelverk. Se gjeldende regelverk for oversikt over de lovene og forskriftene som Justervesenet forvalter.

 

Sist endret 6. juli 2022