Justervesenets klokke UTC(JV):

Direktør

Geir Samuelsen

TLF: 64 84 84 10

Mobil: 992 15 894

E-post: gsa@justervesenet.no

Avdelingsdirektør Nasjonalt laboratorium

Hans Arne Frøystein

Tlf: 64 84 84 55

Mobil: 414 54 142

E-post: haf@justervesenet.no

Avdelingsleder Utredning og regelverk

Eli Mogstad Ranger

Tlf: 64 84 84 77

Mobil: 997 91 409

E-post: emr@justervesenet.no

 

Avdelingsdirektør Tilsynsavdelingen

Nils Magnar Thomassen

Tlf: 64 84 84 40

Mobil: 958 22 125

E-post: nmt@justervesenet.no

Avdelingsdirektør Administrasjonsavdelingen

Anne Elisabeth Thorshov

Tlf: 64 84 84 44

Mobil: 913 47 852

E-post: aet@justervesenet.no

Informasjonssjef

Thomas Framnes

Tlf: 64 84 84 52

Mobil: 901 60 983

E-post: tfr@justervesenet.no