Søk

close search
Justervesenet - logo
Justervesenets klokke (JV-UTC):

Måleresultater er viktig i helsesektoren. Vekt og andre mål danner grunnlaget for videre behandling av pasienter og for helsekontroll, samt i forbindelse med kartlegging og rådgiving i folkehelse, ernæring og fysisk aktivitet.

Tillit til riktige målinger er viktig både for individet og for helsepersonell.

Innen helsesektoren benyttes vekter i flere sammenhenger, blant annet ved:

  • Helsestasjoner- og i skolehelsetjenesten.
  • Legekontor og medisinsk praksis.
  • Sykehus.
  • Apotek.
  • Farmasøytisk industri.

Det er fastsatt krav ved bruk av personvekter som brukes til å bestemme masse i medisinsk praksis ved veiing av pasienter med sikte på overvåking, diagnostisering og medisinsk behandling. Kravene er gitt i Forskrift om krav til ikke-automatiske vekter .

Følgende bestemmelser gjelder spesielt for medisinske vekter:

  • Til bestemmelse av masse i medisinsk praksis ved veiing av pasienter med sikte på overvåking, diagnostisering og medisinsk behandling skal man benytte klasse III vekter, eller mer nøyaktige vekter. For personvekter tillates det klasse IIII vekter.
  • Til bestemmelse av masse ved fremstilling av reseptbelagte legemidler i apotek, og bestemmelse av masse ved analyser utført i medisinske og farmasøytiske laboratorier skal man benytte klasse II vekter, eller mer nøyaktige vekter.

Nye vekter skal være samsvarsvurdert etter gjeldene direktiver og vektleverandøren skal legge fram en samsvarserklæring.

Det anbefales at det utføres regelmessig egenkontroll av vekten.

Egenkontrollen kan utføres ved å kontrollere at vekten er nullstilt og står på et flatt og stabilt underlag.

Manglende nullstilling er en ganske vanlig feil. Men feilen kan enkelt unngås. Knappen for nullstilling av vekta finner vi som oftest på vektdisplayet. Den har dette symbolet >0<.

I tillegg kan det kontrolleres at vekten er riktig justert ved bruk av standardiserte lodd.

Justervesenet utfører kontroll av medisinske vekter, kun på anmodning, eller i forbindelse med markedstilsyn.

Sist endret 1. april 2022