Søk

close search
Justervesenet - logo
Justervesenets klokke (JV-UTC):

Måleredskap skal plomberes etter reparasjon/plombebrudd og dette skal meldes til Justervesenet. Dette innebærer at Justervesenet ilegger avviksgebyr dersom dette ikke følges.

Praksis viser dessverre at mange måleredskaper blir stående uten plombering, og dermed er åpne for tilsiktet eller utilsiktet endring. Dette er i strid med kravet om at måleredskapet skal oppfylle kravene i samsvarserklæringen. Dette står i forskrift om målenheter og måling § 5-1, og innebærer at måleredskapet skal være forseglet i henhold til typeprøvingssertifikatet.

Ved reparasjoner/plombebrudd vil det derfor bli forventet at reparatør/servicefirma plomberer eller sikrer måleredskapet i henhold til typeprøvingssertifikatet før det tas i bruk igjen. Videre minner vi om at Forskrift om målenheter om måling § 5-5 krever at plombebrudd skal meldes til Justervesenet før måleredskapet tas i bruk. Et måleredskap som ikke blir meldt inn er ulovlig å bruke, og kan dermed medføre avviksgebyr.

Ved plombering
Vi anbefaler at dere bruker en sporbar plombe. Ved å oppgi nytt plombenummer ved innrapportering av plombebrudd, vil man da få god dokumentasjon. For måleredskaper med elektronisk plombering, rapporteres kalibreringsnummer, konfigurasjonsnummer og/eller sjekksum inn sammen med meldingen om plombebrudd.

Har du spørsmål, ikke nøl med å kontakte oss på postmottak@justervesenet.no

Sist endret 11. juni 2019