Søk

close search
Justervesenet - logo
Justervesenets klokke (JV-UTC):

Det finnes flere typer av vannmålere med ulike måleprinsipper. Det gjør at de på ulikt vis påvirkes av forhold rundt seg, som for eksempel montering og vannkvalitet. Her presenterer vi noen av de vanligste vannmålerne:

Vingehjulsmåler

Inne i måleren er det et skovlhjul som går rundt når vannet strømmer igjennom den. Hastigheten hjulet går rundt med blir gjort om til antall m3 på displayet.

Vingehjulsmålere har et filter rundt selve skovlhjulet. Hvis dette filteret blir tettet til av humus og annet grums vil dette føre til at hele filteret blir som ei dyse. Vannet blir «sprøytet» inn mot hjulet og det snurrer fortere rundt som påvirker vannmåleren til å vise for mye. For en forbruker vil da vannregningen bli høyere enn det den skulle ha vært.

Ringstempelmåler

I måleren er det den større ring som går rundt. Denne «stenger» av en mengde vann per runde. Antall runder blir så gjort om til antall m3 på displayet.

Hos ringstempelmålere kan man oppleve at ringen inne i måleren setter seg fast. Vannet vil gå igjennom, men måleren vil stå stille. Etterhvert som måleren blir gammel kan slitasje også endre på egenskapene til måleren slik at det ikke lenger viser rett. Måleren kan da vise for lite, eller for mye.

 

Ultralydsmåler

Bildet viser eksempler på ulike typer ultralydsmålere. Inne i målerne sendes det ut en puls som sendes på skrå gjennom vannet; én med og én mot strømmen. Forskjellen i tiden pulsen bruker med strømmen og mot strømmen blir omregnet til antall m3 på displayet. Denne forklaringen er sterkt forenklet. Egentlig er det flere pulser (stråler) som går i forskjellige mønstre inni måleren for å fange opp variasjoner i vannstrømmen.

Hvis man mister signalet fra en eller flere sensorer vil måleren kunne få et feil inntrykk av mengden vann som strømmer igjennom måleren og måleren vil vise feil. Da kan måleren vise enten for lite, eller for mye.

Elektromagnetisk måler

Rundt målerøret sitter det magneter som lager et magnetfelt. Når vannet strømmer igjennom skapes en spenning som blir fanget opp av sensorer på målerøret. Spenningen blir så gjort om til antall m3 på display.

Hvis det legger seg et ledende belegg inni måleren som forstyrrer spenningssensorene, vil dette påvirke måleren. Typisk ser man at elektromagnetiske målere er utsatt for magnetittbelegg. Dette «kortslutter» måleren og den vil vise for lite. Dermed kan vannregningen bli for lav.

Displayet på vannmålere kan enten være digitalt eller mekanisk. Vannmålere kan også fjernavleses.

Om montering av vannmålere

Alle typer målere er avhengig av å bli montert riktig. Blir en måler montert feil vil dette kunne påvirke måleresultatet. Vannmålere kan være laget for enten å være montert vertikalt eller horisontalt – eller det finnes typer hvor retning ikke spiller rolle. For noen målere må vannet ha en bestemt retning gjennom, og da vil denne være anvist med en pil. Noen målere kan være følsomme for rørbend og innsnevringer på røret før eller etter måleren. Informasjon om dette finnes (eller bør finnes) i manualen til måleren.

Sist endret 9. mai 2022