Søk

close search
Justervesenet - logo
Din tid er etterforan Justervesenets klokke (JV-UTC)

Kelvin er SI-enheten for temperaturKelvin er SI-enheten for temperatur. Symbolet for Kelvin er K.

1 kelvin er 1/273,16 av den termodynamiske temperaturen for trippelpunktet til vann. Enheten kelvin og symbolet K blir også brukt for å uttrykke et temperaturintervall eller en temperaturdifferanse. Den internasjonale temperaturskalaen av 1990 (ITS­-90) er den internasjonalt vedtatte måten å realisere temperaturmålinger i kelvin på. Den er basert på et utvalg veldefinerte faseoverganger i rene substanser (fikspunkt), og disse er gitt presise verdier for termodynamisk temperatur.

Endringer etter 20. mai 2019
Alle hovedenhetene i SI-systemet skal knyttes opp mot naturkonstanter med numeriske verdier. Ny definisjon av Kelvin vil bli definert ved å fastsette en numerisk verdi av Boltzmanns konstant k til å bli nøyaktig 1.380 649 x 10-23 når den blir uttrykt i enheten J K-1, som tilsvarer kg m2 s-2 K-1, hvor kilogrammet, meteren og sekundet er definert i h, c og ΔνCs

Graden Celsius vil være relatert til Kelvin på samme måte som før.

Visste du at …

… den lavest mulige temperaturen er 0 K, eller -273.15 °C?

Dette er det absolutte nullpunktet. Ved denne temperaturen vil all termisk bevegelse stoppe opp.

Sist endret 11. januar 2019
MENY