Søk

close search
Justervesenet - logo
Justervesenets klokke (JV-UTC):

Kelvin er SI-enheten for temperaturKelvin er SI-enheten for temperatur. Symbolet for Kelvin er K.

Enheten kelvin og symbolet K blir brukt for å uttrykke et temperaturintervall eller en temperaturdifferanse. Den internasjonale temperaturskalaen av 1990 (ITS­-90) er den internasjonalt vedtatte måten å realisere temperaturmålinger i kelvin på. Den er basert på et utvalg veldefinerte faseoverganger i rene substanser (fikspunkt), og disse er gitt presise verdier for termodynamisk temperatur.

Alle hovedenhetene i SI-systemet er knyttet opp mot naturkonstanter med numeriske verdier. Kelvin defineres ved å fastsette en numerisk verdi av Boltzmanns konstant k til å bli nøyaktig 1.380 649 x 10-23 når den blir uttrykt i enheten J K-1, som tilsvarer kg m2 s-2 K-1, hvor kilogrammet, meteren og sekundet er definert i h, c og ΔνCs

Graden Celsius vil være relatert til Kelvin på samme måte som før.

Faktaark om temperatur
Les mer om temperatur i dette faktaarket

Visste du at …

… den lavest mulige temperaturen er 0 K, eller -273.15 °C?

Dette er det absolutte nullpunktet. Ved denne temperaturen vil all termisk bevegelse stoppe opp.

Sist endret 21. mai 2019