Din tid er etter foran Justervesenets klokke (JV-UTC)

Søk

close search
Justervesenet - logo

Utredning om mobile applikasjoner som alternativer til taksametre

Justervesenet fikk i 2016 i oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet å utrede muligheten for å sette funksjonelle krav til nye måleinstrumenter som kan benyttes som alternativer til dagens taksametre. Resultater fra den innledende utredningen kan leses i denne rapporten.

I tråd med anbefalingen fra Justervesenet i den ovennevnte rapporten ble arbeidet videreført i en samarbeidsgruppe med representanter fra Samferdselsdepartementet, Konkurransetilsynet, Forbrukerrådet, Pasientreiser HR og Skattedirektoratet. Justervesenet ledet arbeidet i denne gruppen, som leverte sin rapport til Nærings- og Fiskeridepartementet i slutten av februar 2019.

Utredningsrapporten kan leses her

Kontaktperson: Eli Mogstad Ranger

 

Sist endret 26. april 2019
Arkiv