Søk

close search
Justervesenet - logo
Justervesenets klokke (JV-UTC):

Besøksadresse
Fetveien 99
2007 Kjeller
(Se kart i bunn av siden).

Åpningstider
15. september – 14. mai: 08:00 – 15:45
15. mai – 14. september: 08:00 – 15:00

E-post
postmottak@justervesenet.no

Justervesenet er forpliktet til å føre offentlig journal og til å behandle alle dokumenter, inkludert e-post i samsvar med bestemmelsene i Offentleglova.

Sentralbord: 64 84 84 84 

Supporttelefon for årsavgift: 64 84 86 94
Hverdager:
0900 – 1100
1200 – 1400

Tast 1 for spørsmål om innrapportering, tast 2 for spørsmål om årsavgift, tast 3 for spørsmål om faktura.

Postadresse
Postboks 170
2027 Kjeller

Fakturaadresse
Faktura skal hovedsakelig sendes på EHF. Hvis dette ikke er mulig skal de sendes til:

Justervesenet
c/o Fakturamottak DFØ
Postboks 4746 Torgarden
7468 Trondheim

Justervesenets organisasjonsnummer:
874761192

Våre distriktskontor

Her finner du oss

Sist endret 19. april 2024