Din tid er etter foran Justervesenets klokke (JV-UTC)

Søk

close search
Justervesenet - logo

Studentoppgaver fra Justervesenet

Justervesenet arbeider med måleteknikk på høyeste nøyaktighetsnivå. Den teknologiske utviklingen går stadig framover og skaper behov for å videreutvikle tjenestene våre. Dette skaper rom for spennende studentoppgaver, som du finner på denne siden.Ta også gjerne kontakt med oss om du har en ide til oppgave.

Studentoppgaver for 2018

Masteroppgaver innen tid/frekvens/GNSS

Vi kan tilby 5 masteroppgaver innen området tid/frekvens/GNSS

1.  Modellering, tilstandsestimering og styring av en passiv hydrogen-maser
2. Videreutvikling og testing av ‘narresikker’ GPS-styrt klokke.
3. Temperaturmåling ved måling av signalforsinkelse i optisk fiber.
4. Hastighets- og strekningsmåling med GNSS – sporbarhet og nøyaktighet
5. Sikker synkronisering over åpne nettverk

For nærmere informasjon, les mer om oppgavene i dette dokumentet: Masteroppgaver-tid-frekvens-GNSS-2018-1.0

Kontaktperson: sjefingeniør Harald Hauglin

 

Masteroppgaver innen optikk

Fibre optic source for extended dynamic range

Lysfarten i optisk fiber som temperaturføler

Kontaktperson: sjefingeniør Jarle Gran

 

Bacheloroppgaver innen temperatur

Optimalisering av Isotech tre-sone ovn

Argon trippelpunkt apparat (ATPA-INM, «franskmann»)

Komparatorblokk

Kontaktperson: Senioringeniør Karsten Opel

 

Bacheloroppgave innen tid/frekvens/GNSS

Hensikten med denne oppgaven er å programmere og sette i drift overvåkingsverktøy for tidslaboratoriets klokker og nettverkstidstjenere, og eventuelt annet utstyr, slik at vi enkelt får oversikt over tilstanden i nær–sanntid. Vi ønsker å kunne følge med på driftsrelevante og sikkerhetsrelevante parametre.

Les mer om oppgaven her: Bacheloroppgave_labovervaaking

Kontaktperson: overingeniør Tim Dunker

Sist endret 18. april 2018
Arkiv