Din tid er etter foran Justervesenets klokke (JV-UTC)

Søk

close search
Justervesenet - logo

Stoler du på måleresultatene dine?

Temperatur er en av verdens mest målte fysiske størrelser, og en viktig parameter i blant annet meteorologi, helse, industri og prosessteknikk.

Temperaturen til et objekt er relatert til objektets termiske energi og kan ikke måles direkte. Den bestemmes ved å måle en fysisk egenskap som er knyttet til temperaturen, for eksempel utvidelse av volum, endring av resistans eller overflatestråling. Dette gjør at temperaturmålinger kan være utfordrende.

Høy nøyaktighet gir tillit til dine måleresultater. Når Justervesenet har kalibrert et termometer for deg, kan du være sikker på at det leverer verdier med sporbarhet til SI-systemet.

Justervesenet har laget en informasjonsfolder som forteller om hva temperaturlaboratoriene kan bistå med. Den kan du laste ned her: 


Du kan også få den tilsendt i posten. Ta i så fall kontakt med Ingvild Antonsen hos Justervesenet.

Kontaktperson: Ingvild Antonsen

Informasjonsfolder om temperatur

Sist endret 15. mai 2019
Arkiv