Din tid er etter foran Justervesenets klokke (JV-UTC)

Søk

close search
Justervesenet - logo

Opplæring i bruk av ICSMS

Information and Communication System for Market Surveillance (ICSMS) er en database for markedstilsyn i EØS. Norske myndigheter er pålagt å bruke ICSMS dersom det avdekkes feil på produkter som omfattes av det harmoniserte regelverket.

Justervesenet er nasjonal administrator av ICSMS i Norge.

Justervesenet gjennomførte opplæring i bruk av databasen i januar 2014. Vi har i det siste blitt forespurt om å gjennomføre mer opplæring, både for nye og gamle brukere. Vi har også mottatt informasjon fra EU-kommisjonen om at ICSMS ble lite brukt i Norge i 2014.

Justervesenet vil derfor gjennomføre opplæring i bruk av ICSMS på følgende dager:
Tirsdag 22. september fra klokken 10.
Onsdag 23.september fra klokken 10.

Opplæringen vil gjennomføres i Justervesenets lokaler på Kjeller, og vil i det vesentlige være lik som opplæringen i januar 2014. Opplæringen er åpen for alle som bruker eller ønsker å bruke ICSMS, og vil gjennomføres på én dag (4 – 5 timer).

Påmelding
Dersom du ønsker å delta på opplæringen, send en e-post med navn og e-post til seb@justervesenet.no. Spesifiser gjerne om du ønsker å delta en spesifikk dag. Dersom dere er flere fra din etat som ønsker å delta, ber vi dere sende påmelding samlet. Hvis det er svært mange påmeldte, vil vi vurdere om det bør avholdes kurs på flere tidspunkt.

Sist endret 30. juni 2015
Arkiv