Din tid er etter foran Justervesenets klokke (JV-UTC)

Søk

close search
Justervesenet - logo

Kurs i Måleusikkerhet 20. – 21. mars 2018

Ingen målinger er helt eksakte. De kan avhenge av målesystemet, måleprosedyren, operatøren, miljøet rundt målingen og andre ting. Alle som bruker eller forholder seg til et måleresultat bør vite mer enn akkurat selve resultatet. De bør også vite hva som ligger bakenfor; hvorfor ble utfallet av resultatet slik, hva slags sporbarhet har det, og hvorfor ble akkurat denne målemetoden brukt. Og ikke minst – ved å forstå måleresultatet, kan man også forsvare det.

Hvem har nytte av kurs i måleusikkerhet?

Kurset er særlig rettet mot prøving- og kalibreringslaboratorier som ønsker akkreditering. Alle som ønsker å kvalitetssikre egne målinger og vurdere forbedringer av målemetoder vil ha nytte av kurset.

Se lenke til siden for invitasjon og påmelding her.

Sist endret 17. januar 2018
Arkiv