Din tid er etter foran Justervesenets klokke (JV-UTC)

Søk

close search
Justervesenet - logo

Fikk du smykker til jul?

Landets gullsmedforretninger hadde et ekstra rush av kunder før jul. Om det i høy grad skyldtes stressa menn på lille julaften skal det ikke spekuleres i her, men én ting kan være kjekt å vite som forbruker.

Krav til merking
I henhold til edelmetalloven er det krav om at varer av edelt metall skal ha gyldig merking. Det betyr at varen skal stemples med et finhetsmerke som beskriver gehalten av edelt metall i varen. Og er det et finhetsmerke skal det også være påført et registrert ansvarsmerke. Ansvarsmerket identifiserer den som er ansvarlig for at innholdet av edelt metall samsvarer med det som er merket på varen.

Gullur med finhetsmerke. Foto: Justervesenet.

Finhetsmerket skal oppgis i tusendeler, og har følgende minstekrav:

Gull: 375
Sølv: 800
Platina: 850

Hvem har ansvar for merkingen?
Alle som omsetter varer av edelt metall har ansvar for at varene oppfyller lovens krav om finhet og merking.
Justervesenets oppgave som forvalter av edelmetalloven er å sjekke at forhandlere av smykker og klokker i edelt metall har finhets- og ansvarsmerke på varene de selger, og videre at varens finhet samsvarer med det som er stemplet på den. Ansvarsmerket skal være registrert i Patentstyret, eller i annen tilsvarende virksomhet i landet varen er importert fra. (Gjelder EØS).

– Vi er ute i felten hvert år og fører tilsyn med forhandlere. Det er kontrollert 31 forhandlere så langt i 2019, og det er funnet avvik i 17 av dem. Blant de kontrollerte varene ble det registrert ca. 23 % avvik. I de fleste av disse tilfellene er det snakk om manglende registrering av ansvarsmerke. Vi merker oss overraskende lite kjennskap til regelverket i bransjen, spesielt i kravene til merking av edle metaller, særlig hos nyetablerte forretninger og de yngre i bransjen, sier seniorrådgiver i Justervesenet, Ayse Bulak Hagelia.

Det blir tatt inn prøver til analyse av finhetsgehalt. Analyseresultatene hittil viser få avvik.

Er det ikke finhetsmerke kan ikke varen selges som edelt metall. Så dersom du f eks skal kjøpe et gullur og det ikke er påført finhets- eller ansvarsmerke, er det grunn til å spørre forhandleren om hvorfor ikke.

Les mer om Justervesenets tilsyn med varer av edelt metall her

Sist endret 3. januar 2020
Arkiv