Din tid er etter foran Justervesenets klokke (JV-UTC)

Søk

close search
Justervesenet - logo

(Bitte) litt lengre nyttårsfeiring i år

IERS, det internasjonale byrået som overvåker jordrotasjonen, vurderer når det skal legges til ett sekund – et såkalt skuddsekund – til verdens offisielle tidsskala UTC. De har bestemt at 2016 trenger et slikt sekund, og at det skal legges til i overgangen mellom 2016 og 2017. På noen klokker vises skuddsekundet som 23:59:60 (UTC) i ett sekund før den tikker videre inn i 2017. Dermed ett ekstra stjerneskuddsekund.

Behovet for skuddsekund kommer av at jorden roterer uregelmessig og gradvis saktere, mens de rundt 400 atomurene som bestemmer UTC går jevnt. De siste årene har et døgn i gjennomsnitt vært omtrent et tusendels sekund lengre enn nøyaktig 24 timer. Ordningen med skuddsekund startet i 1972 og det siste ble lagt til natt til1. juli i 2015.

I praksis sørger ordningen med skuddsekund for å holde UTC i takt med jordrotasjonen slik at solen står i sør ved nullmeridianen i Greenwich på et tidspunkt som avviker med mindre enn ett sekund fra kl 12:00:00 UTC.

Les mer om skuddsekund her

skuddsekund_fest

Slik så det for øvrig ut da Justervesenet feiret skuddsekundet i 2012.
(Opptak fra NRKs Newton).

Sist endret 12. juli 2016
Arkiv