Søk

close search
Justervesenet - logo
Din tid er etterforan Justervesenets tid (JV-UTC)

Velkommen til Justervesenet

Kompetansesenter for måleteknikk

Justervesenet er et direktorat for måleteknikk underlagt
Nærings- og Fiskeridepartementet. Justervesenet har
ansvaret for at Norge har en måleteknisk infrastruktur
som både har nasjonal og internasjonal tillit. 

 

 

     Kurs hos oss?

 

Temadag SI: Målinger for alle - for all framtid

Velkommen til temadag 20. mai, på selveste verdens metrologidag! Fra 20. mai er det fundamentale konstanter vi skal forholde oss til, og det får følger for flere grunnenheter i målesystemet. [...]

Foredrag om utvikling mot et kvanteradiometrisk SI

Malcolm White, NIST (National Institute of Standards and Technology), skal holde et foredrag hos Justervesenet på Kjeller, med tittel «Cryogenic Primary Standard for Optical Fibre Power Measurement [...]

Justervesenet via Altinn

Justervesenets forvaltningsinformasjon vedrørende tilsyn, som f eks vedtak og innkallinger til kontroller vil framover skje via Altinn. Hvordan får du beskjed? Du får beskjed på SMS og e-post [...]

Endring i pris og prisstruktur på TKO-oppdrag

Som varslet i prislisten vår for TKO-oppdrag som ble publisert 01.01.2019, har vi nå endret prisene og prisstrukturen. Den nye prislisten som gjelder for oppdrag utført fra og med 16.03.2019 [...]

Nøyaktig tid

Norsk normaltid Norsk normaltid er en time foran den såkalte UTC-tid. UTC står for ”Coordinated Universal Time”, som er en felles, legal tid som gjelder over hele verden. Norsk sommertid er to [...]

Meldinger og bestillinger

Her kan du mellom anna melde frå om plombebrudd, reparasjon av målereiskap, slutkontroll etter reparasjon, bestille førstegangsverifikasjon / førstegangsgodkjenning med meir. Du kan også [...]

Priser og gebyrer

Prisliste for kalibrerings- og TKO-oppdrag I prislista finnes alle standard kalibreringstjenester som Justervesenet tilbyr. Tjenestetilbudet er fremdeles under utvikling, slik at endringer vil komme [...]

Automatisk temperaturkompensering (ATC)

Justervesenet observerer at det i dagens marked blir stadig mer aktuelt med målesystemer som kompenserer visning av utmålt mengde for variasjoner i temperatur. I den anledning ønsker vi å [...]
MENY