Søk

close search
Justervesenet - logo
Din tid er etterforan Justervesenets tid (JV-UTC)

Miniseminar

For aktører som markedsfører automatiske vekter, ikke-automatiske vekter og andre måleinstrumenter i Norge.  Og for brukere som krever samsvarserklærte måleinstrumenter.

Bakgrunn:
Justervesenet ønsker med dette miniseminaret å trekke frem viktigheten av god håndtering av samsvarsvurderinger og samsvarserklæringer i forbindelse med bruk av måleinstrumenter. Videre ønsker vi å gi informasjon om våre forventninger til slik dokumentasjon. Vi vil også si noen ord om hvilke krav som stilles til produsenter, importører og brukere av måleinstrumenter.

Vi ønsker også å opplyse om Justervesenet sitt ansvar som tilsynsmyndighet, herunder markedstilsyn for produkter som faller inn under måleinstrumentdirektivet og direktivet for ikke-automatiske vekter.

Målgruppe:
Produsenter, importører, distributører, servicefirma og brukere.

Sted: Kunnskapsbyen Konferansesenter, Kjeller                 
Dato: 24. Januar 2019 Kl. 1300-1500

Gå til påmeldingsskjema her.

 

Sist endret 7. januar 2019
Facebook
Google+
http://www.justervesenet.no/miniseminar">
Twitter
LinkedIn
Nyhetsarkiv
MENY