Din tid er etter foran Justervesenets klokke (JV-UTC)

Søk

close search
Justervesenet - logo

Miniseminar for aktører som markedsfører eller kjøper måleinstrumenter

Dette seminaret passer for aktører som markedsfører automatiske vekter, ikke-automatiske vekter og andre måleinstrumenter i Norge.  Og for brukere som krever samsvarserklærte måleinstrumenter.

Som produsent eller selger av måleinstrumenter er du avhengig av at kundene har tillit til produktene dine. På seminaret belyser vi hvordan et godt renomé ivaretas gjennom riktig dokumentasjon på måleinstrumentene. I dette ligger det å vite hva slags ansvar som hviler på deg som produsent eller autorisert representant, og i det å forstå hva kundene trenger fra deg som leverandør.

Vi ønsker også å opplyse om Justervesenet sitt ansvar som tilsynsmyndighet, herunder markedstilsyn for produkter som faller inn under måleinstrumentdirektivet og direktivet for ikke-automatiske vekter.

Det blir også tid til spørsmål og diskusjoner. Send oss gjerne spørsmål på forhånd slik at vi kan samordne dette mest effektivt. Send spørsmål til: markedstilsyn@justervesenet.no 

Vi ser fram til et kort, men innholdsrikt seminar. Velkommen!

Målgruppe:
Produsenter, importører, distributører, servicefirma og brukere.

Sted: Kunnskapsbyen Konferansesenter, Kjeller 
Gunnar Randers vei 24, 2007 Kjeller

Dato: 24. Januar 2019 Kl. 1300-1500

Gå til påmeldingsskjema her.

 

Sist endret 17. januar 2019
Arkiv