Søk

close search
Justervesenet - logo
Din tid er etterforan Justervesenets tid (JV-UTC)

Velkommen til Justervesenet

Kompetansesenter for måleteknikk

Justervesenet er et direktorat for måleteknikk underlagt
Nærings- og Fiskeridepartementet. Justervesenet har
ansvaret for at Norge har en måleteknisk infrastruktur
som både har nasjonal og internasjonal tillit. 

 

 

     Kurs hos oss?

 

Miniseminar

For aktører som markedsfører automatiske vekter, ikke-automatiske vekter og andre måleinstrumenter i Norge.  Og for brukere som krever samsvarserklærte [...]

Mot bedre normaler for optisk effektmåling

Justervesenet skal gjennom chipS·CALe prosjektet lede det europeiske arbeidet mot bedre normaler for måling av optisk effekt. Prosjektet har to hovedmålsetninger. Den første målsetningen er [...]

Endrer årsavgift for fiskemottak

Fryselagre som ikke selv kjøper fisken de veier får lavere årsavgift fra Justervesenet. Justervesenet fører tilsyn med landets fiskemottak. For å finansiere tilsynet ble det fra 2016 innført [...]

Nøyaktig tid

Norsk normaltid Norsk normaltid er en time foran den såkalte UTC-tid. UTC står for ”Coordinated Universal Time”, som er en felles, legal tid som gjelder over hele verden. Norsk sommertid er to [...]

Meldinger og bestillinger

Her kan du mellom anna melde frå om plombebrudd, reparasjon av målereiskap, slutkontroll etter reparasjon, bestille førstegangsverifikasjon / førstegangsgodkjenning med meir. Du kan også [...]

Priser og gebyrer

Prisliste for kalibrerings- og TKO-oppdrag I prislista finnes alle standard kalibreringstjenester som Justervesenet tilbyr. Tjenestetilbudet er fremdeles under utvikling, slik at endringer vil komme [...]

Automatisk temperaturkompensering (ATC)

Justervesenet observerer at det i dagens marked blir stadig mer aktuelt med målesystemer som kompenserer visning av utmålt mengde for variasjoner i temperatur. I den anledning ønsker vi å [...]
MENY