Søk

close search
Justervesenet - logo
Din tid er etterforan Justervesenets tid (JV-UTC)

Velkommen til Justervesenet

Kompetansesenter for måleteknikk

Justervesenet er et direktorat for måleteknikk underlagt
Nærings- og Fiskeridepartementet. Justervesenet har
ansvaret for at Norge har en måleteknisk infrastruktur
som både har nasjonal og internasjonal tillit. 

 

 

     Kurs hos oss?

 

Tips til deg som driver bensinstasjon

Når det er tillit til målingene som gjøres på din bensinstasjon, stoler kundene på at de får den mengden drivstoff de betaler for. I tillegg er det en økonomisk trygghet for deg som [...]

Oppmåling av referansestrekninger

Justervesenet måler opp referansestrekninger på bestilling. Disse strekningene kan ha mange ulike formål, f eks statistiske undersøkelser eller kontroll av taksametre og andre innretninger som [...]

Informasjonsvideoer om SI-systemet

EURAMET, (the European Association of National Metrology Institutes), er i gang med å lage en serie opplysningsvideoer om SI-systemet. Redefineringen av SI-systemet Gjennom korte intervjuer med [...]

Oppstart av forum for persontransport

Justervesenet har startet et forum for persontransport (PeTra), hvor målet er å sikre et effektivt samarbeid mellom offentlige virksomheter. 6. juni organiserte Justervesenet første møte i [...]

Måleenheter

Definisjonar på grunneiningane i SI I det følgjande skal vi presentere definisjonar for dei 7 grunneiningane i SI-­systemet slik dei er i dag. Mange av dei har blitt endra sidan eininga først [...]

Justervesenets årsavgift og gebyrer

1. januar 2016 trådte en ny finansieringsmodell for Justervesenets tilsyn i kraft. De viktigste endringene i Justervesenets finansiering: Omlegging til årsavgift for flere av Justervesenets [...]

Priser og gebyrer

Prisliste for kalibrerings- og TKO-oppdrag I prislista finnes alle standard kalibreringstjenester som Justervesenet tilbyr. Tjenestetilbudet er fremdeles under utvikling, slik at endringer vil komme [...]

Meldinger og bestillinger

Her kan du mellom anna melde frå om plombebrudd, reparasjon av målereiskap, slutkontroll etter reparasjon, bestille førstegangsverifikasjon / førstegangsgodkjenning med meir. Du kan også [...]
MENY