Søk

close search
Justervesenet - logo
Din tid er etterforan Justervesenets tid (JV-UTC)

Velkommen til Justervesenet

Kompetansesenter for måleteknikk

Justervesenet er et direktorat for måleteknikk underlagt
Nærings- og Fiskeridepartementet. Justervesenet har
ansvaret for at Norge har en måleteknisk infrastruktur
som både har nasjonal og internasjonal tillit. 

 

 

     Kurs hos oss?

 

Kontroll av ferdigpakkelinjer

I 2017 drakk nordmenn 371 518 906 liter melk*. Da er det viktig både for bedrift og forbruker at en liter faktisk er en liter. Opptatt av riktige målinger Forbrukere er naturlig nok opptatt av å [...]

Måling av verdens minste tegneserie

Justervesenet foretok lørdag 24. november en offisiell måling av det som nå kan kalle seg verdens minste tegneseriehefte. Dermed kan Egmont håpe på plass i Guinness [...]

Kilogrammets framtid er nå avgjort

Generalkonferansen for mål og vekt fant sted i Versailles 16. november, og der ble de foreslåtte endringene i SI-systemet stemt igjennom. Delegater fra over 60 land var representert for å stemme. [...]

Og på den 16. skal det skje

Den 16. november skal Generalkonferansen for Mål og Vekt (CGPM) finne sted i Versailles. Der skal det stemmes om hvorvidt man skal vedta de foreslåtte endringene i SI-systemet. Dette er en [...]

Nøyaktig tid

Norsk normaltid Norsk normaltid er en time foran den såkalte UTC-tid. UTC står for ”Coordinated Universal Time”, som er en felles, legal tid som gjelder over hele verden. Norsk sommertid er to [...]

Meldinger og bestillinger

Her kan du mellom anna melde frå om plombebrudd, reparasjon av målereiskap, slutkontroll etter reparasjon, bestille førstegangsverifikasjon / førstegangsgodkjenning med meir. Du kan også [...]

Priser og gebyrer

Prisliste for kalibrerings- og TKO-oppdrag I prislista finnes alle standard kalibreringstjenester som Justervesenet tilbyr. Tjenestetilbudet er fremdeles under utvikling, slik at endringer vil komme [...]

Automatisk temperaturkompensering (ATC)

Justervesenet observerer at det i dagens marked blir stadig mer aktuelt med målesystemer som kompenserer visning av utmålt mengde for variasjoner i temperatur. I den anledning ønsker vi å [...]
MENY