Søk

close search
Justervesenet - logo
Din tid er etterforan Justervesenets tid (JV-UTC)

Velkommen til Justervesenet

Kompetansesenter for måleteknikk

Justervesenet er et direktorat for måleteknikk underlagt
Nærings- og Fiskeridepartementet. Justervesenet har
ansvaret for at Norge har en måleteknisk infrastruktur
som både har nasjonal og internasjonal tillit. 

 

 

     Kurs hos oss?

 

Lei av å stille klokka to ganger i året?

De fleste er det, ifølge EU-kommisjonens undersøkelse som ble gjennomført denne sommeren. Undersøkelsen ble den mest besvarte noensinne som har vært i regi av EU-kommisjonen. 4,6 millioner [...]

Går av med pensjon

Utdaterte definisjoner må vike plass for mer moderne og fremtidsrettede metoder når det reviderte SI-systemet skal tre i kraft neste år. Det skjer på metrologiens dag, 20. mai 2019. For nå skal [...]

Tips til deg som driver bensinstasjon

Når det er tillit til målingene som gjøres på din bensinstasjon, stoler kundene på at de får den mengden drivstoff de betaler for. I tillegg er det en økonomisk trygghet for deg som [...]

Nøyaktig tid

Norsk normaltid Norsk normaltid er en time foran den såkalte UTC-tid. UTC står for ”Coordinated Universal Time”, som er en felles, legal tid som gjelder over hele verden. Norsk sommertid er to [...]

Meldinger og bestillinger

Her kan du mellom anna melde frå om plombebrudd, reparasjon av målereiskap, slutkontroll etter reparasjon, bestille førstegangsverifikasjon / førstegangsgodkjenning med meir. Du kan også [...]

Priser og gebyrer

Prisliste for kalibrerings- og TKO-oppdrag I prislista finnes alle standard kalibreringstjenester som Justervesenet tilbyr. Tjenestetilbudet er fremdeles under utvikling, slik at endringer vil komme [...]

Automatisk temperaturkompensering (ATC)

Justervesenet observerer at det i dagens marked blir stadig mer aktuelt med målesystemer som kompenserer visning av utmålt mengde for variasjoner i temperatur. I den anledning ønsker vi å [...]
MENY