Søk

close search
Justervesenet - logo
Din tid er etterforan Justervesenets tid (JV-UTC)

Velkommen til Justervesenet

Kompetansesenter for måleteknikk

Justervesenet er et direktorat for måleteknikk underlagt
Nærings- og Fiskeridepartementet. Justervesenet har
ansvaret for at Norge har en måleteknisk infrastruktur
som både har nasjonal og internasjonal tillit. 

 

 

     Kurs hos oss?

 

Kilogrammets framtid er nå avgjort

Generalkonferansen for mål og vekt fant sted i Versailles 16. november, og der ble de foreslåtte endringene i SI-systemet stemt igjennom. Delegater fra over 60 land var representert for å stemme. [...]

Og på den 16. skal det skje

Den 16. november skal Generalkonferansen for Mål og Vekt (CGPM) finne sted i Versailles. Der skal det stemmes om hvorvidt man skal vedta de foreslåtte endringene i SI-systemet. Dette er en [...]

Lei av å stille klokka to ganger i året?

EU-kommisjonen har lagt fram forslag om å gå vekk fra sommertidsordningen. Dersom forslaget går i gjennom blir det opp til hvert EU-land å bestemme hvilken tidssone man skal ha. Det må Norge [...]

Nøyaktig tid

Norsk normaltid Norsk normaltid er en time foran den såkalte UTC-tid. UTC står for ”Coordinated Universal Time”, som er en felles, legal tid som gjelder over hele verden. Norsk sommertid er to [...]

Meldinger og bestillinger

Her kan du mellom anna melde frå om plombebrudd, reparasjon av målereiskap, slutkontroll etter reparasjon, bestille førstegangsverifikasjon / førstegangsgodkjenning med meir. Du kan også [...]

Priser og gebyrer

Prisliste for kalibrerings- og TKO-oppdrag I prislista finnes alle standard kalibreringstjenester som Justervesenet tilbyr. Tjenestetilbudet er fremdeles under utvikling, slik at endringer vil komme [...]

Automatisk temperaturkompensering (ATC)

Justervesenet observerer at det i dagens marked blir stadig mer aktuelt med målesystemer som kompenserer visning av utmålt mengde for variasjoner i temperatur. I den anledning ønsker vi å [...]
MENY