Søk

close search
Justervesenet - logo
Din tid er etterforan Justervesenets tid (JV-UTC)

Velkommen til Justervesenet

Kompetansesenter for måleteknikk

Justervesenet er et direktorat for måleteknikk underlagt
Nærings- og Fiskeridepartementet. Justervesenet har
ansvaret for at Norge har en måleteknisk infrastruktur
som både har nasjonal og internasjonal tillit. 

 

 

     Kurs hos oss?

 

Har du høyrd om Leidenfrosteffekten?

Korleis kan vassdråpar danse rundt på ei varm kokeplate? Leidenfrosteffekten Overingeniør i Justervesenet, Gjermund Kvernmo, gjer ei forklaring: Dei fleste av oss har sølt vatn på ei varm [...]

Har du mottatt faktura på årsavgift?

Mange av Justervesenets brukere mottar i disse dager krav om årsavgift fra Statens Innkrevingssentral, for Justervesenets tilsyn. Ordningen ble innført i år av Nærings- og fiskeridepartementet og [...]

Innrapportering av omsetning for fiskemottak

Landets fiskemottak skal i disse dager innrapportere omsetningen sin til Justervesenet, som grunnlag for beregning av årsavgift. Dette har bakgrunn i de nye bestemmelsene som Nærings- og [...]

Meldinger og bestillinger

Her kan du mellom anna melde frå om plombebrudd, reparasjon av målereiskap, slutkontroll etter reparasjon, bestille førstegangsverifikasjon / førstegangsgodkjenning med meir. Du kan også [...]

Shunt i verdensklasse

Justervesenet har de siste årene utviklet målemotstander for vekselstrømmåling i verdensklasse, for bruk innen metrologi, og enhetene er solgt til nasjonale laboratorier i flere verdensdeler. [...]

Justervesenets årsavgift og gebyrer

Nærings- og fiskeridepartementet har vedtatt endringer i forskrift om målenheter og måling, og ny finansieringsmodell for Justervesenets tilsyn, gjeldende fra 1. januar 2016. De viktigste [...]

Priser og gebyrer

Prisliste for kalibrerings- og TKO-oppdrag I prislista finnes alle standard kalibreringstjenester som Justervesenet tilbyr. Tjenestetilbudet er fremdeles under utvikling, slik at endringer vil komme [...]
MENY