Søk

close search
Justervesenet - logo
Din tid er etterforan Justervesenets tid (JV-UTC)

Velkommen til Justervesenet

Kompetansesenter for måleteknikk

Justervesenet er et direktorat for måleteknikk underlagt
Nærings- og Fiskeridepartementet. Justervesenet har
ansvaret for at Norge har en måleteknisk infrastruktur
som både har nasjonal og internasjonal tillit. 

 

 

     Kurs hos oss?

 

Krav og kontrollplikt for hjullastervekter

Her følger viktig informasjon til både produsenter/leverandører og brukere av hjullastervekter: Til brukere av hjullastervekter Justervesenet fører tilsyn med hjullastervekter som er i bruk, og [...]

Stoler du på smartmåleren din?

Smartmåleren holder øye med strømforbruket ditt. Men hvem holder øye med smartmåleren? Alle nye el-målere er underlagt en kontrollordning som oppfyller kravene i Justervesenets regelverk. [...]

Geir Samuelsen ny direktør for Justervesenet

Kongen i statsråd har oppnevnt Geir Samuelsen (54) som direktør for Justervesenet. Han tok over direktørstolen onsdag 1. februar. Geir Samuelsen kommer fra direktørstillingen i Norsk [...]

Forskrift om krav til internkontrollsystem

Fra 1. januar 2017 gjelder forskrift om krav til internkontrollsystem for måleredskaper og målinger. Forskriften samler krav som stilles til et internkontrollsystem for måleredskap og [...]

Måleenheter

Definisjonar på grunneiningane i SI I det følgjande skal vi presentere definisjonar for dei 7 grunneiningane i SI-­systemet slik dei er i dag. Mange av dei har blitt endra sidan eininga først [...]

Justervesenets årsavgift og gebyrer

Nærings- og fiskeridepartementet har vedtatt endringer i forskrift om målenheter og måling, og ny finansieringsmodell for Justervesenets tilsyn, gjeldende fra 1. januar 2016. De viktigste [...]

Priser og gebyrer

Prisliste for kalibrerings- og TKO-oppdrag I prislista finnes alle standard kalibreringstjenester som Justervesenet tilbyr. Tjenestetilbudet er fremdeles under utvikling, slik at endringer vil komme [...]

Meldinger og bestillinger

Her kan du mellom anna melde frå om plombebrudd, reparasjon av målereiskap, slutkontroll etter reparasjon, bestille førstegangsverifikasjon / førstegangsgodkjenning med meir. Du kan også [...]
MENY