Søk

close search
Justervesenet - logo
Din tid er etterforan Justervesenets tid (JV-UTC)

Velkommen til Justervesenet

Kompetansesenter for måleteknikk

Justervesenet er et direktorat for måleteknikk underlagt
Nærings- og Fiskeridepartementet. Justervesenet har
ansvaret for at Norge har en måleteknisk infrastruktur
som både har nasjonal og internasjonal tillit. 

 

 

     Kurs hos oss?

 

Symposium: 50 år med atomær tidsregning

Justervesenet og Observatoriet i Oslo ønsker velkommen til symposium: Atomær tidsregning begynte i oktober 1967, da Generalkonferansen for mål og vekt vedtok at sekundet er definert som en [...]

Rapportering for fiskemottak

Landets fiskemottak har mottatt brev fra Justervesenet med informasjon om beregning av årsavgift. I 2017 skal det for tilsyn med fiskemottak betales årsavgift tilsvarende 0,19 promille av [...]

Kilogrammet ut av skapet

Forskning.no har besøkt Justervesenet i forbindelse med SI-systemets framtid. Kilogrammet er gjenstand for endring i forskningen som pågår. Les saken her

Måleenheter

Definisjonar på grunneiningane i SI I det følgjande skal vi presentere definisjonar for dei 7 grunneiningane i SI-­systemet slik dei er i dag. Mange av dei har blitt endra sidan eininga først [...]

Justervesenets årsavgift og gebyrer

1. januar 2016 trådte en ny finansieringsmodell for Justervesenets tilsyn i kraft. De viktigste endringene i Justervesenets finansiering: Omlegging til årsavgift for flere av Justervesenets [...]

Priser og gebyrer

Prisliste for kalibrerings- og TKO-oppdrag I prislista finnes alle standard kalibreringstjenester som Justervesenet tilbyr. Tjenestetilbudet er fremdeles under utvikling, slik at endringer vil komme [...]

Meldinger og bestillinger

Her kan du mellom anna melde frå om plombebrudd, reparasjon av målereiskap, slutkontroll etter reparasjon, bestille førstegangsverifikasjon / førstegangsgodkjenning med meir. Du kan også [...]
MENY