Søk

close search
Justervesenet - logo
Din tid er etterforan Justervesenets tid (JV-UTC)

For redskapsgrupper som dekkes av MID, er det en overgangsperiode slik at redskaper som har nasjonal godkjenning (i Norge ”justerbestemmelser”) fortsatt kan selges så lenge godkjenningen er gyldig men ikke lenger enn til 30.10.2016. Link til disse forskriftene finner du her.

Det er fortsatt noen redskapsgrupper som ikke dekkes av disse EU-direktivene, og hvor nasjonale regler gjelder ved samsvarsvurdering:

  • Automatiske vekter for veiing av kjøretøy (OIML R 134 legges til grunn)
  • Tankpeileapparater (OIML R 85 legges til grunn)
  • Skipstanker som brukes til beregning av økonomisk oppgjør (basert på xxx/yy EØF)

For disse redskapsgruppene må det foreligge en nasjonal typegodkjenning oftest kombinert med en førstegangsgodkjenning utført av Justervesenet før redskapene kan tas i bruk. Førstegangsgodkjenning kan du bestille her.

De egenskaper som det settes krav til finnes spesifikt i de enkelte forskrifter eller de angitte OIML rekommendasjoner.

For nærmere spesifikke krav, se de enkelte forskrifter, regelverk eller OIML.

Kontaktpersoner:
Flerdimensjonale målere (for fraktberegning): Hossein Piltan
Væskemålere, vannmålere og varmemålere: Gunn Kristin Svendsen
Vekter og elektrisitetsmålere: Hossein Piltan
Materielle lengdemål: Helge Karlsson

Sist endret 29. august 2016
MENY