Søk

close search
Justervesenet - logo
Din tid er etterforan Justervesenets tid (JV-UTC)

Meterkonvensjonen er en internasjonal traktat som Norge kom med i ved starten i 1875. Her binder Norge og de 50 andre signatarene seg til å benytte det metriske SI-systemet. Nye definisjoner av enheter, og nye, nøyaktigere verdier av naturkonstanter vedtas i Meterkonvensjonens øverste organ, Generalkonferansen (Comité International des Poids et Mesures,CIPM), som møtes hvert fjerde år.

Under konvensjonen drives et utøvende organ, Bureau International des Poids et Mesures (BIPM) i Paris, med tilhørende internasjonalt forskningslaboratorium. BIPM har hovedkvarter nær Paris. Det finansieres av Meterkonvensjonens medlemsland i fellesskap og drives under overvåking av CIPM. BIPMs mandat er å skaffe basis for et felles målesystem verden over, sporbart til de internasjonale SI-enhetene.

Deltakerlandene i Meterkonvensjonen har ett eller flere nasjonale måletekniske laboratorier, og det er inngått en avtale om gjensidig anerkjennelse av kompetanse og kalibreringsbevis. Avtalen kalles ”Mutual recognition arrangement” (MRA) og ble inngått 1999. Den er signert av 45 land, deriblant Norge ved Justervesenet. Statens strålevern og NILU er også med i avtalen.
MRA-en innebærer for deltakerne:

•De må delta i sammenliknende målinger, ”interkompareringer” (”key-comparisons”) for å demonstrere sin kompetanse regelmessig
•Resultater fra interkompareringene på nøkkelområder og ”beste måleevne” offentliggjøres i en database som publiseres på hjemmesiden til BIPM.
•Laboratoriene skal kvalitetssikres etter ISO/IEC 17025.

Meterkonvensjonen har 10 ”konsultative komitéer” for ulike fagområder.

Nettside: www.bipm.org

Kontaktperson: Hans Arne Frøystein

 

Sist endret 30. november 2015
Facebook
Google+
http://www.justervesenet.no/aktuelt/tillit-til-maleresultat/meterkonvensjonen-bipm-og-mra">
Twitter
LinkedIn
MENY