Søk

close search
Justervesenet - logo
Din tid er etterforan Justervesenets tid (JV-UTC)

Aktuelle høringer

For tiden ingen høringer ute.

 

Avsluttede høringer

Høring av endringer i taksameterforskriften, elmålerforskriften og gjennomstrømningsmålerforskriften

  • Forskrift 21. desember 2007 nr. 1738 om krav til til målesystem for kontinuerlig og dynamisk måling av andre væsker enn vann (gjennomstrømningsmålerforskriften)
  • Forskrift 28. desember 2007 nr. 1753 om krav til elektrisitetsmålere (elmålerforskriften)
  • Forskrift 1. oktober 2009 nr. 1226 om krav til taksametre (taksameterforskriften)

Høringsbrev
Høringsnotat
Høringsliste
Forskriftsutkast, taksameterforskriften
Forskriftsutkast, elmålerforskriften
Forskriftsutkast, gjennomstrømningsmålerforskriften

 

Høring om endring i diverse instrumentspesifikke forskrifter  

Høringsbrev
Høringsnotat
Endringsforskrift
Høringsliste

Regelrådets uttalelse

 

Høring om endring i taksameterforskriften

Høringsbrev_taksameterforskrift
Høringsnotat_taksameterforskrift
Endringsforskrift_taksameterforskrift
Høringsliste_taksameterforskrift

Regelrådets uttalelse

 

Høring om endring i forskrift om krav til elektrisitetsmålere

Forskrift om krav til elektrisitetsmålere

Høringsbrev
Høringsnotat
Høringsliste

Regelrådets uttalelse


Forskrift om krav til internkontroll for måleredskap og målinger.

Se høringsdokumentene:
høringsbrev_internkontroll
høringsnotat_internkontroll
høringsliste_internkontroll


Om den nye modellen for avgifts- og gebyrfinansiering av Justervesenets tilsynsvirksomhet

Avgifts- og gebyrfinansiering

Høring om endring i følgende forskrifter:

• forskrift 21.desember 2007 nr. 1735 om endring i forskrift om krav til ikke-automatiske vekter
• forskrift 21.desember 2007 nr. 1739 om endring i forskrift om krav til materielle lengdemål
• forskrift 21.desember 2007 nr. 1744 om endring i forskrift om krav til avgassmålere
• forskrift 21. desember 2007 nr. 1745 om endring i forskrift om krav til vannmålere
• forskrift 21. desember 2007 nr. 1729 om alkoholtabeller
• forskrift 21.desember 2007 nr. 1747 om automatiske gravimetriske fyllemaskiner

Se høringsdokumentene:
Hoeringsbrev
Hoeringsliste
Hoeringsnotat
Forskriftsforslag_forskrift om ikke_automatiske vekter
Forskriftsforslag_diverse instrumentspesifikke forskrifter
Direktiv 201117 EU
Direktiv 201431 EU
Direktiv 201432 EU
Kommisjonsdelegert direktiv 201513 EU

Kontaktperson er Silje Bertheussen  eller Eli Mogstad Ranger.

 

Høring om endring i forskrift om målenheter og måling

Hoeringsbrev
Hoeringsnotat
Forskriftsutkast
Hoeringsliste
MID_direktiv_201432
NAWI_direktiv_201431

 

Forskrift om e-merking av ferdigpakninger
Høring om endring i forskrift om e-merking av ferdigpakninger

Høring om endring i forskrift om krav til elektrisitetsmålere
Høring om endring i forskrift om krav til taksametre
Høring om endringer i forskrift om krav til kalibrering av skipstanker
Høring om innføring av risikobasert tilsyn i fiskeindustrien
Høring om endring i forskrift om krav til transportbåndvekter
Høring om endring i forskrift om krav til ikke-automatiske vekter

Kontaktpersoner: Eli Mogstad Ranger og Silje E. Bertheussen

Sist endret 6. desember 2018
Facebook
Google+
http://www.justervesenet.no/aktuelt/horinger">
Twitter
LinkedIn
MENY