Søk

close search
Justervesenet - logo
Din tid er etterforan Justervesenets tid (JV-UTC)

Aktuelle høringer

 

For tiden har vi ingen forskrifter på høring.

 

Avsluttede høringer

Forskrift om krav til elektrisitetsmålere

Høringsbrev
Høringsnotat
Høringsliste


Forskrift om krav til internkontroll for måleredskap og målinger.

Se høringsdokumentene:
høringsbrev_internkontroll
høringsnotat_internkontroll
høringsliste_internkontroll


Om den nye modellen for avgifts- og gebyrfinansiering av Justervesenets tilsynsvirksomhet

Avgifts- og gebyrfinansiering

Høring om endring i følgende forskrifter:

• forskrift 21.desember 2007 nr. 1735 om endring i forskrift om krav til ikke-automatiske vekter
• forskrift 21.desember 2007 nr. 1739 om endring i forskrift om krav til materielle lengdemål
• forskrift 21.desember 2007 nr. 1744 om endring i forskrift om krav til avgassmålere
• forskrift 21. desember 2007 nr. 1745 om endring i forskrift om krav til vannmålere
• forskrift 21. desember 2007 nr. 1729 om alkoholtabeller
• forskrift 21.desember 2007 nr. 1747 om automatiske gravimetriske fyllemaskiner

Se høringsdokumentene:
Hoeringsbrev
Hoeringsliste
Hoeringsnotat
Forskriftsforslag_forskrift om ikke_automatiske vekter
Forskriftsforslag_diverse instrumentspesifikke forskrifter
Direktiv 201117 EU
Direktiv 201431 EU
Direktiv 201432 EU
Kommisjonsdelegert direktiv 201513 EU

Kontaktperson er Silje Bertheussen  eller Eli Mogstad Ranger.

 

Høring om endring i forskrift om målenheter og måling

Hoeringsbrev
Hoeringsnotat
Forskriftsutkast
Hoeringsliste
MID_direktiv_201432
NAWI_direktiv_201431

 

Forskrift om e-merking av ferdigpakninger
Høring om endring i forskrift om e-merking av ferdigpakninger

Høring om endring i forskrift om krav til elektrisitetsmålere
Høring om endring i forskrift om krav til taksametre
Høring om endringer i forskrift om krav til kalibrering av skipstanker
Høring om innføring av risikobasert tilsyn i fiskeindustrien
Høring om endring i forskrift om krav til transportbåndvekter
Høring om endring i forskrift om krav til ikke-automatiske vekter

Kontaktpersoner: Eli Mogstad Ranger og Silje E. Bertheussen

Sist endret 12. oktober 2017
MENY