Justervesenets klokke (JV-UTC):

Ulike typer vannmålere

Det finnes flere typer av vannmålere med ulike måleprinsipper. Det gjør at de på ulikt vis påvirkes av forhold rundt seg, som for eksempel montering og vannkvalitet. Her presenterer vi noen av de vanligste vannmålerne. Vingehjulsmåler Inne i måleren er det et...

Vannmålere

En vannmåler er som navnet sier, en måler for å måle mengden vann som går igjennom den. Det er flere ulike metoder – måleprinsipper – som ligger bak hvordan vannmåleren måler mengden vann. Se også relaterte sider Ulike typer vannmålere Tilsyn av vannmålere Hvilke krav...

Vannmålere

Fra 1. januar 2023 stilles det krav til vannmålere også under bruk, og ikke bare ved salg. Justervesenet vil derfor føre tilsyn med at brukeren har et system for å ivareta dette.  Tidsfrister ved den nye forskriften  Krav til egnethet, montering, og maksimal tillatt...

For abonnenter med vannmåler

Hva er en abonnent? Forbruker, kunde og abonnent er begreper som gjerne brukes om den som mottar vann fra en vannleverandør. Abonnent er det begrepet som vanligvis brukes av kommunale vannleverandører for å beskrive mottakere av vann. Justervesenet har derfor valgt å...

Presise målinger for en grønnere fremtid

Når verden skal bli et grønnere sted, spiller metrologi en viktig rolle. Forskningsprosjekter innen metrologi for hydrogen og naturgass er med på å sikre nøyaktige og pålitelige målinger for en mer bærekraftig fremtid. Edvardas og Maxime jobber med gassmålinger hos...