Søk

close search
Justervesenet - logo
Din tid er etterforan Justervesenets klokke (JV-UTC)

Workshop i EMPRESS2-prosjektet

EMPRESS 2 er et europeisk forskningsprosjekt administrert av EURAMET med mål om å forbedre effektiviteten i produksjonsprosesser ved hjelp av mer nøyaktige temperaturmålinger. I dette ligger også bedre energieffektivitet og dermed reduserte utslipp.

EMPRESS2-prosjektet forsker på metoder for forbedring på følgende områder: kontakttemperaturprober, termoelementer, forbrenningstermometri, og optiske fibre.
Alle aktivitetene i prosjektet har utgangspunkt med sporbarhet til den internasjonale temperaturskalaen ITS-90.

Denne workshopen er en utmerket anledning til å samle forskere og ingeniører fra akademia, forskningsinstitutter og industri for å presentere og diskutere:

  • Den siste utviklingen innen sporbar temperaturmåling for prosesskontroll
  • Sluttbrukernes krav og utfordringer

Justervesenet er involvert i en aktivitet for å sikre sporbarhet og robusthet for fiberoptiske temperaturfølere basert på safir, der Justervesenets oppgaver er å analysere og utnytte Planck-stråling fra fiberen. Elkem Solar i Kristiansand deltar også sammen med Justervesenet.

Mer om prosjektet og påmelding her

Sist endret 2. mars 2020
Arkiv
MENY