Søk

close search
Justervesenet - logo
Din tid er etterforan Justervesenets klokke (JV-UTC)

Viktig informasjon om fullmakt ved bestilling av førstegangsverifikasjon

Det ble i brev av 20.11.2015 informert om hvem som kunne bestille førstegangsverifikasjon i forhold til utstyr som skulle samsvarsvurderes i henhold til Måleinstrumentdirektivet (MID) og Direktivet for ikke automatiske vekter (NAWI).

Det er produsenten av måleinstrumentet/systemet eller produsenten sin autoriserte representant som kan bestille førstegangsverifikasjon i henhold til MID og NAWI modul F. Som autorisert representant menes fysisk eller juridisk person som er etablert i EØS-området og som har skriftlig fullmakt fra en produsent til å opptre på dennes vegne ved oppfyllelse av visse oppgaver i henhold til aktuell forskrift (direktiv).

Etter 1. februar 2016 vil ikke søknader fra autoriserte representanter bli akseptert uten at signert fullmakt fra produsent foreligger. Skal du som autorisert representant benytte vårt elektroniske søknadsskjema for førstegangsverifikasjon må du innen 1. februar 2016 ha lastet opp en slik fullmakt.

Slik laster du opp fullmakt
I dette dokumentet kan du lese oppskrift på hvordan du laster opp fullmakt via vårt bestillingssystem: Informasjonsbrev om fullmakt ved bestilling av forstegangsverifikasjon

Kontaktperson: Gunnstein Åsmund Hæreid

Sist endret 8. september 2016
Arkiv
MENY