Søk

close search
Justervesenet - logo
Din tid er etterforan Justervesenets klokke (JV-UTC)

Mat på agendaen – verdens metrologidag 2023

20.mai er verdens metrologidag, en årlig markering på samme dato som meterkonvensjonen ble signert i 1875. Konvensjonen ble signert av 17 nasjoner, og satte rammene for et globalt samarbeid om måling innen både forskning, industri og salg. Dette samarbeidet er fortsatt like aktuelt og viktig i dag, ettersom globaliseringen betinger en felles forståelse av målenheter, til blant annet produksjon, infrastruktur og kjøp og salg.

Årets tema

Over 80 land feirer eller markerer dagen for å anerkjenne viktigheten av måling i vårt daglige liv. Hvert år har et unikt tema, og i 2023 er temaet: Målinger som støtter det globale matsystemet. Temaet ble valgt av BIPM (det internasjonale byrået for mål og vekt) og OIML (den internasjonale organisasjonen for legal metrologi) på grunn av økende klimautfordringer og utfordringer med distribusjon av mat til en verdenspopulasjon på over 8 milliarder mennesker.

«Vårt fokus for Verdens metrologidag i 2023 er på de mange måleutfordringene som må løses for å få det globale matsystemet til å fungere,» sier direktørene for BIPM og OIML i sin melding.

Bakgrunn for årets tema

Å gi tilgang til trygg og rimelig mat er fortsatt en av de største utfordringene over hele verden. Dette er målet for både offentlig administrasjon, bønder og matprodusenter på internasjonalt, nasjonalt og lokalt nivå.

For å handle internasjonalt og få tilgang til markeder, må produsentene kunne vise at de oppfyller matstandarder. I tillegg må det offentlige sørge for sikker og rettferdig handel, spesielt med pålitelige målinger av matproduktene.

Metrologi som støtter matproduksjon

Målingene spenner fra de store volumene av korn og hvete som handles internasjonalt ned til raske vektmålinger ved ferdigpakking av matvarer; effektiv lagring og pakking av mat avhenger av nøyaktig måling av temperaturen og fuktigheten i lagringsmiljøet; og matens kvalitet og ekthet bestemmes ved å måle dens kjemiske sammensetning.

Det krever målinger for å bekrefte opprinnelse eller korrekt innholdsdeklarasjon av varer med høy verdi, som honning eller vin. Matsikkerheten ivaretas ved nøyaktige målinger for å oppdage kjemisk forurensning som plantevernmiddelrester og tungmetaller eller biologisk forurensning som mykotoksiner.

Med andre ord, metrologi er svært viktig i sammenheng med matproduksjon.

Kilde: World Metrology Day – 20 May 2023 uten direkte oversettelse eller gjennomgang av WMD-teamet.

Sist endret 9. mai 2023
Arkiv