Søk

close search
Justervesenet - logo
Din tid er etterforan Justervesenets klokke (JV-UTC)

Verdens metrologidag 2021: Målinger for helse

20. mai er verdens metrologidag, og ikke uventet ble årets tema målinger for helse. Metrologiens dag markeres hvert år av de nasjonale metrologiinstituttene, og minner oss om det internasjonale målesystemet (SI) som forener verdens målinger.

For er det én ting verden samles om på tvers av religioner, styresett og kulturer, så er det et felles målesystem. Dette var også Meterkonvensjonens mål da den ble stiftet 20. mai 1875.

Viktigheten av pålitelige målinger i helsesektoren har ikke gjort seg mindre gjeldende det siste året. Mer effektive instrumenter og høy diagnostisk nøyaktighet er eksempler på dette. Fra kvantifisering av smittsomme stoffer til målinger av stråledoser for kreftbehandling: metrologi spiller en viktig rolle i å støtte helsepersonell med diagnostisering, behandling og forebygging av sykdommer over hele verden.

Geir Samuelsen er direktør for Justervesenet:

– Et moderne samfunn trenger en garantist for nøyaktige målinger. Justervesenet ivaretar dette for Norge ved blant annet å sørge for sporbarhet til SI-systemet. For å være med i den teknologiske utviklingen er Justervesenet med i ulike internasjonale forskningsprosjekter som sikrer oppdaterte fagfolk og målinger på høyeste nøyaktighetsnivå.

Metrologiforskningen og internasjonalt samarbeid gjør målinger sammenlignbare og pålitelige. Dette gjør seg også gjeldende innen helse. I takt med samfunnsutviklingen forsker metrologer på å utvikle nye teknologier og mer nøyaktige metoder for å måle.

– Som et eksempel kan jeg trekke fram at Justervesenet har utviklet en optisk måletjeneste for et medisinsk firma for analyse av blodprøver. Blodprøvene analyseres ved å sende lys gjennom prøven og se på måleresultatet. Optiske metoder er kjent for å være raske sammenlignet med kjemiske og biologiske metoder, sier Samuelsen.

Vil du vite mer om verdens metrologidag?
Les pressemelding fra BIPM og OIML

Illustrasjonsbilde øverst: SASO/Gulfmet

Sist endret 19. mai 2021
Arkiv