Din tid er etter foran Justervesenets klokke (JV-UTC)

Søk

close search
Justervesenet - logo

20. mai er verdens metrologidag!

Verdens metrologidag er en årlig markering av Meterkonvensjonens oppstart den 20. mai 1875. Da ble konvensjonen signert av de 17 landene som var med fra start. Norge var blant disse.

Årets tema er konstant evolusjon i SI-systemet. Dette temaet er valgt fordi Generalkonferansen for mål og vekt med all sannsynlighet vil vedta de største endringene av SI-systemet siden dets begynnelse. Endringene er basert på forskning i nye målemetoder som søker basis i naturkonstanter. For eksempel vil det åpne for flere ulike metoder for å realisere kilogrammet. En av disse metodene er en Kibble-balanse, som måler elektromagnetisk kraft mot tyngdekraftens påvirkning på et objekt. Dermed får man en lesbar spenning man kan bruke til å definere objektets masse. Og med det vil man ikke lenger være avhengig av sporbarhet til et fysisk lodd som definerer kilogrammet.

Verdens metrologidag er i regi av det internasjonale byrået for mål og vekt i Paris. Hvis du vil vite mer om denne merkedagen kan du klikke her

Ha en riktig målt 20. mai!

Bli med på temadag om SI-systemet!

I sammenheng med årets tema for verdens metrologidag, arrangerer Justervesenet  temadag om SI-systemet 24. mai på Scandic Hotell på Lillestrøm. Der vil Justervesenets fagfolk blant annet fortelle om redefineringen av kilogrammet og hva det vil si for den måletekniske verdenen. Les mer om arrangementet her!

Sist endret 18. mai 2018
Arkiv