Din tid er etter foran Justervesenets klokke (JV-UTC)

Søk

close search
Justervesenet - logo

Veileder for brukere av transportbåndvekter med vifter

Justervesenet har ved tilsyn sett at det monteres vifter i forkant av transportbåndvekter som benyttes til innveiing av pelagisk fisk. Årsaken til at slike vifter monteres kan være flere, men det er kommet frem at disse er montert blant annet for å fjerne urenheter og overflødig vann før innveiing og pakking. Justervesenet har ikke på generell basis motforestilling mot at dette gjøres, men det forutsettes da at måleresultatet ikke påvirkes.

Bruker har ansvar for at måleredskapene til enhver tid tilfredsstiller kravene, og dermed at slike innretninger ikke brukes slik at de påvirket måleresultatene.

Les mer i dokumentet Veileder transportbåndvekter

Sist endret 26. januar 2021
Arkiv