Din tid er etter foran Justervesenets klokke (JV-UTC)

Søk

close search
Justervesenet - logo

Veiesystemer ved mottak av fisk foreslås skjerpet

Fiskeridirektoratet og Justervesenet foreslår at det innføres krav til bruk av automatiske vekter og veiesystemer ved mottak av fisk «for å sikre at vekt og art ikke er et forhandlingstema ved landing», slik Sjømat Norge uttalte i sitt innspill til høringen.

Dette tiltaket er helt sentralt for å svare opp funnene til fiskerikontrollutvalget og vil bidra til at det etableres verifiserbar dokumentasjon om landet fisk og dermed bidra til å sikre korrekt registrering av ressursuttaket og korrekt seddelføring av all landet.

– Tiltakene vi nå foreslår vil være en virkelig milepæl i utviklingen av fiskerikontrollen og vil ta fiskeriforvaltningen og næringen store steg i riktig retning, sier fiskeridirektør Per Sandberg.

– Som ansvarlige for det måletekniske regelverket har Justervesenet en viktig rolle i ressurskontrollen. Riktig bruk av veiesystemene er helt avgjørende for tillit til, og i, denne næringen. Et samarbeid med Fiskeridirektoratet er derfor både naturlig og nyttig, sier direktør for Justervesenet, Geir Samuelsen.

De konkrete kravene som nå foreslås innført:

  • Mottaker skal ha et automatisk veiesystem bestående av en eller flere vekter og andre komponenter som er nødvendige for å sikre at all fisk som mottas veies.
  • Veiesystemet skal ha funksjoner som sikrer at alle veiedata og data om hendelser som kan virke inn på veieresultat overføres elektronisk til Fiskeridirektoratet, lagres elektronisk hos mottaker i minst 5 år, og er tilgjengelige for Fiskeridirektoratet og kan hentes frem ved kontroll på mottaksstedet.
  • Veiesystemet skal ha en integrert funksjon for å kunne melde inn, rette opp og sende inn ny versjon ved feil og mangler i overførte data (feilhåndteringssystem).
  • Veiesystemet skal kommunisere med og utveksle elektroniske data med seddelsystemet og andre system som skal bruke veieresultatet.

Les hele nyhetssaken på Fiskeridirektoratets nettside

 

Sist endret 21. oktober 2021
Arkiv