Din tid er etter foran Justervesenets klokke (JV-UTC)

Søk

close search
Justervesenet - logo

Uten korrekte målinger, ingen tillit til idrettsresultatene – Verdens måleteknikkdag 20. mai.

Verden er opptatt av sport som aldri før. Snart er det OL igjen. Stadig nye rekorder, høyere ytelse, hardere konkurranse, større økonomiske interesser. Måleteknikken sikrer at resultatene er korrekte.
Tillit til resultatene
Bedre sportsresultater i dag enn for 20 år siden kommer av bedre trening, lettere og bedre materialer og utstyr. Men alle tar det for gitt at meteren er nøyaktig like lang, og sekundet varer like lenge – og at målingene er så presise at de ikke påvirker resultatene. Kravene til måleteknikk i sport har også blitt høyere.

Løpe-, svømme- eller slalåmkonkurranser kan vinnes eller tapes med marginer på hundrededels sekund. Vi har tillit til at klokken denne gang, ved forrige heat, og klokken ved en tidligere konkurranse et annet sted, gir samme resultater. Det avgjør om riktig person går til finalen og om det virkelig ble ny verdensrekord. Det forutsettes også at banen har korrekt lengde, fastlagt ved nøyaktig måling. Er 400-meterbanen 10 cm for kort, får løperne 1/100 sekund ”gratis”. Lokale forhold, slik som vindstyrke, skal måles og tas med, så ingen konkurrent får urettferdig fordel av medvind.

Korrekt måling innen idrett, så vel som ellers, er avhengig av måleteknisk sporbarhet til SI-enhetene og at måleusikkerheten er så liten at den ikke betyr noe. Derfor er det internasjonale tillitsskapende samarbeidet essensielt også for idrettsmåling: samarbeidet i Meterkonvensjonen, det internasjonale instituttet for mål og vekt, BIPM, og i regionale organisasjoner som EURAMET.

Dopinganalyse er også måling
Rettferdighet i idrett avhenger dessuten av at ingen har fordel ved bruk av dopingmidler. Måleteknikk i rivende utvikling er en hjørnestein i dopingkontroll. Kontrollen må ligge i forkant av juksemakere, som stadig finner nye dopingmidler og juksemetoder. Hyppige og uanmeldte dopingtester av blod og urin analyseres med stadig mer avanserte analysemetoder. Også her er man avhengig av tillit: tillit til at alle dopinglaboratoriene vil få samme resultater ved måling på samme prøver, selv med ørsmå konsentrasjoner av forbudte stoffer. Et omfattende samarbeid mellom BIPM, den internasjonale antidoping-organisasjonen WADA, IOC, den medisinske organisasjonen IFCC (International Federation for Clinical Chemists) og den internasjonale akkrediteringsorganisasjonen ILAC er etablert. Det bidrar til metodeforskning og sammenliknende prøving for å demonstrere laboratorienes måleevne og kvalitetssikring.

Målekvalitet nødvendig på mange områder
Idrett er bare ett område der pålitelig måling spiller en essensiell rolle. Andre områder er rettferdig handel, korrekt beregning av avgifter, matsikkerhet, miljømålinger, tekniske bevis i rettssaker (rettssikkerhet). Et teknologisk utviklet samfunn er helt avhengig av måleteknikk i stadig utvikling. Tilliten til måleresultater avhenger av internasjonalt samarbeid og måleteknisk infrastruktur. Kunnskap om måling og måleinstrumenter er også nødvendig, og kunnskap om måleusikkerhet – som vi aldri unngår.

Betydningen av korrekt måling og måleteknisk utvikling markeres 20. mai som ”Verdens måleteknikkdag”.

Justervesenet med sitt nasjonale måletekniske laboratorium er Norges viktige ledd i den nasjonale og internasjonale tillitskjeden.

Kontakt: Direktør Ellen Stokstad

Sist endret 15. mai 2019
Arkiv