Din tid er etter foran Justervesenets klokke (JV-UTC)

Søk

close search
Justervesenet - logo

Unik bil spesialtilpasset for effektivt tilsyn

Et pionerprosjekt ble konkretisert da Justervesenet i høst tok i bruk en helt spesiell bil. Bilen skal benyttes til transport og håndtering av lodd i forbindelse med tilsyn og kontroll av større vekter.

Bilen må sies å være unik – det finnes rett og slett ingen maken.

Bilen med tilhenger består av 2 containerflak, som hver inneholder 5 til 6 loddpakker. Krana kan trinnløst rotere 360 grader og plassere loddpakkene på vekt/ønskelige punkter. Løftingen gjennomføres med klype som er montert på krana. Fullastet bil veier 50 tonn, og den kan i seg selv brukes som et lodd for enkel screening av kjørebrovekt.


Krana som er montert bak førerhytta betjenes av kontrolløren som bruker trådløs fjernkontroll. Her trenes det på å løfte loddkasser ut av containerflaket.

Det krever en viss øving i å manøvrere kran og lodd, men når dette sitter er alt tilrettelagt for at bilen kan opereres av sjåføren. Det gjør også at tilsynet effektiviseres ved kontroll av tungvekter. Blant annet slipper man å leie inn sjåfør for frakting og lessing av lodd. Dette kan igjen gi et lavere gebyr for aktørene det føres tilsyn med.

Mani Radhakrishnan (innfelt) i Justervesenet har ledet anskaffelsesprosessen, og var lettet da bilen endelig rullet inn på Justervesenets parkeringsplass høsten 2020.
– Å ha en loddbil som også kan brukes som lodd i seg selv må kalles nytenkning. Det krever selvsagt at containerflak, loddkasser, henger og bil er kalibrert med sporbarhet til SI-systemet. En spesialtilpasset bil for våre oppdrag gjør oss også uavhengig av en tredjepart som koster både tid og penger. Mindre administrering betyr også en bedre mulighet til å komme uanmeldt til våre tilsynsobjekter.

Krevende anbudsprosess
Det var litt av en kravspesifikasjon som leverandørene måtte forholde seg til i anbudsprosessen, men det ble til slutt MAN som fikk kontrakten.


Prinsippskisse fra kravspesifikasjonen: Fra kjøretøyets optimale posisjon på langsiden skal det løftes lodd til alle punkter som er markert med rød X.

Hver loddkasse er utstyrt med flere femhundrekilos lodd, og kan veie opp til 2,5 tonn. Dermed stilles det store krav til løftekranens egenskaper, samt bilens evne til stabilitet i potensielt krevende miljø og omgivelser. Ulike typer kjørebrovekter og vekter på pukkverk er eksempler på vekter der bilen kan benyttes.

-Det var viktig med en grundig prosess slik at leveransen ble det nyttige verktøyet vi så for oss. Å søke og løse oppdragene mest mulig effektivt er en viktig driver for å være en etat i utvikling, avslutter Mani.

Sist endret 12. november 2020
Arkiv