Din tid er etter foran Justervesenets klokke (JV-UTC)

Søk

close search
Justervesenet - logo

Tverretatlig tilsynsaksjon mot drosjenæringen i Bergen

15. januar deltok Justervesenet i en tverretatlig aksjon initiert av Arbeidstilsynet i Bergen. Av 45 taksametre Justervesenet kontrollerte ble det avdekket hele 26 brudd på regelverket Justervesenet forvalter.


Bildet er fra en tidligere kontroll.

I tillegg til Arbeidstilsynet og Justervesenet deltok Statens Vegvesen, Kemneren i Bergen, og Samferdselsavdelingen i Hordaland fylkeskommune i aksjonen.

Manglende installasjonskontroll av taksameter, og plombebrudd, var høyt representert blant funnene som ble gjort av Justervesenet.

–Regelverket krever at taksameter skal sikres med plombe, og dersom plomben er brutt er taksameteret ulovlig å bruke. 26 funn av 45 kontrollerte er skuffende mange, så dette ser vi alvorlig på, sier Nils Magnar Thomassen, avdelingsdirektør for Justervesenets tilsynsavdeling.

Sist endret 11. mars 2019
Arkiv