Søk

close search
Justervesenet - logo
Din tid er etterforan Justervesenets klokke (JV-UTC)

Tilsynsperiode fjernes fra det måletekniske regelverket

Ved endring av forskrift om målenheter og måling høsten 2020 ble begrepet tilsynsperiode fjernet. Regelverket ligger nå til rette for å utføre tilsyn basert på risikovurdering på alle tilsynsområder.

Ved omlegging av avgifts- og gebyrstrukturen fra 2016 var hensikten å åpne for videreutvikling av risikobasert tilsyn. På områdene som finansieres med avgift er risikobasert tilsyn nå godt etablert.

For de tilsynsområdene som er gebyrfinansiert ble begrepet «tilsynsperiode» innført i 2016. «Tilsynsperiode» indikerte en minsteperiode for hvor lang tid det kunne gå mellom hver gang Justervesenet kunne fakturere bruker et gebyr for utført tilsyn. Tilsynsperioden var ikke begrensende for hvor ofte tilsyn kunne utføres uten å ta gebyr.

Justervesenet har jobbet kontinuerlig med utviklingen av det risikobaserte tilsynet. Det ligger nå til rette for å fases inn i enda større grad på tilsynsområder som er gebyrfinansiert. Siden Justervesenets tilsyn skal finansieres ved avgift eller gebyr, må regelverket gjøre det mulig å ta gebyr når tilsyn etter en risikovurdering vurderes som nødvendig.

Justervesenet jobber nå med å fjerne dette begrepet også fra de instrumentspesifikke forskriftene.

Sist endret 22. oktober 2020
Arkiv