Søk

close search
Justervesenet - logo
Din tid er etterforan Justervesenets klokke (JV-UTC)

Hva er en kontrollutrustning?

Kontrollutrustning er begrepet som brukes på digitale løsninger som Samferdselsdepartementet vurderer om skal brukes sammen med eller som et alternativ til tradisjonelle taksametre. Kontrollutrustninger skal ivareta funksjoner som sikrer riktig pris til kunde, riktig skatterapportering og personlig sikkerhet for kunde og sjåfør.

Et første utkast til regelverk for kontrollutrustning var på høring i 2020. I denne høringen kom det inn mange høringsinnspill som avdekket behov for å vurdere endringer i forslaget. Det ble derfor opprettet en ny arbeidsgruppe under ledelse av Samferdselsdepartementet. Justervesenet har deltatt i denne arbeidsgruppen, og Samferdselsdepartementet sendte 24. september 2021 et endret forslag til regelverk for kontrollutrustning på høring. Denne høringen finner du på regjeringens hjemmeside. Høringsfristen er 22. desember 2021.

Hvorfor kontrollutrustning?

Fra myndighetenes side har det vært ønskelig å redusere etableringsbarrierene i drosjemarkedet. Videre er det fortsatt viktig for utviklingen av en seriøs drosjenæring at verktøyene som brukes i drosjevirksomhet sikrer riktig pris til kunde og riktig skatterapportering, samt bidrar til personlig sikkerhet for kunde og sjåfør. Å åpne for bruk av nye digitale verktøy med funksjoner som ivaretar dette, er et virkemiddel i utviklingen av drosjemarkedet.

 

Sist endret 27. september 2021