Din tid er etter foran Justervesenets klokke (JV-UTC)

Søk

close search
Justervesenet - logo

Hva er en kontrollutrustning?

Kontrollutrustning er begrepet som brukes på digitale løsninger som Samferdselsdepartementet vurderer om kan brukes som et alternativ til tradisjonelle taksametre. Kontrollutrustninger skal, dersom det blir tillatt å bruke, ivareta de samme funksjonene som taksametre.

Forslaget var på høring med frist 2. oktober 2020. Regelverket er ennå ikke vedtatt, og en arbeidsgruppe er nedsatt for å følge opp de problemstillingene som ble avdekket og tydeliggjort i høringen. Arbeidsgruppas skal ferdigstille utkast til høringsnotat innen juni 2021.

Hvorfor kontrollutrustning?

Fra myndighetenes side har det vært ønskelig at etableringsbarrierene i drosjemarkedet bør reduseres slik at nye aktører lettere kan etablere seg. Å åpne for at kontrollutrustning kan brukes som et alternativ til taksameter er et virkemiddel som er foreslått for å oppnå dette.

Hva blir Justervesenets rolle?

Dersom det blir åpnet for bruk av kontrollutrustning som alternativ til taksameter, blir dette fastsatt med hjemmel i yrkestransportloven, som forvaltes av Samferdselsdepartementet. Det er imidlertid foreslått at Justervesenet skal føre tilsyn med kontrollutrustning.

Justervesenets rolle blir å

  • lage og tilrettelegge en veileder som forklarer regelverket.
    Når ordningen eventuelt trer i kraft vil det være behov for at systemleverandører som utvikler kontrollutrustninger kan lage produkter som møter kravene i regelverket. En veileder vil være en god hjelp til dette.
  • føre tilsyn med systemleverandører som utvikler og gjør tilgjengelig kontrollutrustninger.
    Systemleverandørene må kunne dokumentere for Justervesenet at kontrollutrustningen er i tråd med regelverket.
Sist endret 11. mars 2021