Søk

close search
Justervesenet - logo
Din tid er etterforan Justervesenets klokke (JV-UTC)

Til leverandører og produsenter av måleredskaper

Justervesenet har samlet informasjon i et skriv som gir nyttig input til leverandører og produsenter av måleredskaper.

Skrivet kan i sin helhet leses her:
Informasjon til leverandører og produsenter av måleredskaper som skal samsvarsvurderes

Der finner du temaer som:

Måleredskaper som skal samsvarsvurderes
I noen tilfeller markedsføres måleredskaper av andre produsenter enn den originale utstyrsprodusenten. Dette betyr at måleredskaper som teknisk sett er identiske, men med ulik merking, settes på markedet basert på samme typeprøvingssertifikat. Hva da med dokumentasjonen?

Egen merkevare
En produsent av originalutstyr kan selge produktet sitt til en egen merkevareprodusent. Denne kan videreselge produktet under sitt eget merkenavn uten endringer i den faktiske enheten, men må da ha tilgang til all teknisk dokumentasjon og gjøre denne tilgjengelig for markedstilsynsmyndighetene.

Sporbarhet for markedstilsyn
Sporbarhet er viktig for markedstilsynsmyndighetene. Når en ny produsent, en annen enn original utstyrsprodusent, skriver en samsvarserklæring, må det opprettes en kobling mellom original utstyrsprodusent og ny produsent.

Oppskrift for produsenter som markedsfører måleredskaper under egen merkevare
Dersom du skal sette et måleredskap på markedet under egen merkevare som opprinnelig er produsert av en annen produsent, blir du forpliktet til ta produsentansvaret.

Alle disse temaene kan du lese om i:
Informasjon til leverandører og produsenter av måleredskaper som skal samsvarsvurderes

Sist endret 29. mars 2021
Arkiv