Din tid er etter foran Justervesenets klokke (JV-UTC)

Søk

close search
Justervesenet - logo

Taksameterkontroll vedtatt av næringsministeren

Justervesenet har utredet kontroll av taksameter for Nærings- og handelsdepartementet. Næringsministeren har nå besluttet at det skal iverksettes kontroll.
Her kan du lese NHDs pressemelding om kommende kontroll av taksametre.

Kontaktperson i Justervesenet: Direktør Ellen Stokstad

Sist endret 15. mai 2019
Arkiv